Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Rekonstrukce trati

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Donau-Moldau-Bahn

Publikováno v roce 2008

Donau-Moldau-Bahn (neboli spojení Dunaje s Vltavou) je železniční spojení Regensburgu s Plzní, přes Cham, Furth im Wald a Domažlice, které má fungovat jako část dálkového spojení mezi Mnichovem a Prahou. Vedle úseku Norimberk - Marktredwitz - Cheb by mělo být Donau-Moldau-Bahn druhé výkonné dopravní spojení mezi ČR a jižním Německem, kde by vlaky v budoucnu mohly konkurovat i letecké dopravě. V roce 2004 byla proto zhotovena Studie proveditelnosti Donau-Moldau-Bahn, která má přesvědčit o proveditelnosti tohoto spojení. Sídlo Iniciativy studie se nalézá ve Furthu im Wald, nositelem projektu je město Regensburg. Pracovní sdružení Donau-Moldau-Bahn sestávající z německých firem doplňuje český SUDOP PRAHA a.s..

V rámci studie proveditelnosti tohoto spojení byly nejprve definovány různé varianty tras; Zatímco v úseku Regensburg-Cham bylo vybráno celkem 8 alternativních tras, v úseku Cham-Furth im Wald vyšla najevo pouze jedna možná varianta trasy. Mezi Furthem, státní hranicí a Domažlicemi vyplynula možnost výstavby nových úseků koridoru jižně od dnešní trasy jako přímé spojení těchto míst, nebo varianty nově vybudovaných úseků podél stávající linie, celkem 5 variant trasy. V úseku Domažlice – Plzeň byla potom navržena buď přestavba stávající trasy, nebo úplná novostavba v podobné stopě jako stávající trať. Jsou možné 3 varianty tras z Radonic do Plzně se 2 alternativními spojeními Domažlic s Radonicemi. Celkem tedy 37 možných variant pro Donau-Moldau-Bahn.

Po stanovení všech možných tras byla vybrána nejvhodnější a byl navržen rozsah prací; V úseku Regensburg–Wutzlhogen bude dosavadní dvoukolejná trať Regensburg-Schwandorf v úseku Regensburg–Wutzlhofen elektrifikována a uzpůsobena pro rychlost 160 km/h, ve Wutzlhofenu se zřídí úrovňová dvojkolejná odbočka na nově vybudovanou trať do Rodingu. Ta bude jednokolejná, stavěná pro rychlost 200 km/h a bude procházet městem Nittenau. Před Rodingem se poté opět úrovňově napojí na stávající úsek Schwandorf-Furth im Wald, který bude přestavěn na dvoukolejnou trať (160 km/h). V úseku Furth im Wald-Domažlice bude elektrifikována stávající trať pro nákladní dopravu. Pro osobní dopravu se vybuduje nová jednokolejná trať do České Kubice, která by měla částečně procházet tunelem. Samotná Česká Kubice bude zrušena a do Domažlic dále povede modernizovaná dvojkolejná trasa ve stopě stávající tratě (160 km/h). Mezi Domažlicemi a Plzní se počítá s výstavbou zcela nové dvojkolejné tratě pro 200 km/h, probíhající paralelně se stávající tratí přes Milavče, Blížejov, severně kolem Staňkova, poté přes Holýšov, Stod a Chotěšov do Zbůchu. Zde jižně objede Nýřany a před Plzní opět naváže na stávající trať.

rekonstrukce-dmb rekonstrukce-dmb rekonstrukce-dmb

V části trasy Donau-Moldau-Bahn se počítá s oddělením nákladní dopravy od osobní. Mezi Regensburgem a Rodingem zůstane nákladní doprava vedena původním úsekem přes Schwandorf, po nově vystavěné jednokolejné trati přes Nittenau budou jezdit pouze osobní vlaky. Podobně tomu bude mezi Furthem a Domažlicemi, kde budou nákladní vlaky z části využívat současné trasování, zatímco osobní vlaky budou směřovat na novou trať. Pro osobní dopravu bude Donau-Moldau-Bahn kompletně elektrifikována, a to těmito soustavami: Německo: 15 kV 16 2/3 Hz, ČR: 25 kV 50 Hz (Styk soustav se bude nacházet ve Furthu im Wald) a 3 kV stejnosměrného proudu (Styk soustav v Berouně). Nákladní doprava pojede elektricky do Furth im Waldu a dále pak dieselově. Pokud se výrazně zvětší objem nákladní dopravy je ve výhledu možno elektrifikovat Donau-Moldau-Bahn v plné délce i pro nákladní dopravu a vytvořit tak průběžnou trať pro nákladní dopravu od Baltského moře až po moře Středozemní.

Po realizaci Donau-Moldau-Bahn bude Mnichov s Prahou spojovat linka ICE v dvouhodinovém intervalu (její obsazenost by měla průměrně být 57 %, tedy nadprůměrná). V době uskutečnění celé trasy budou tyto vlaky potřebovat na projetí trasy Mnichov – Praha 3:38 hodiny. Mezi Regensburgem a Plzní bude navíc projíždět s hodinovým posunem RegionalExpress, rovněž ve dvouhodinovém intervalu, Donau-Moldau-Bahn bude tedy každou hodinu projíždět jeden rychlý vlak. V důsledku Donau-Moldau-Bahn by měl vzrůst objem osobní dopravy o 1 milion jízd osob a nákladní o 2,7 mil. tun. Pokud jde o financování projektu, v roce 2004 byly náklady odhadnuty na 780 mil. eur na německé straně a 685 mil. eur na české straně. Stavba by měla trvat 6 let, předpokládaný datum dokončení rok 2015 se však s pravděpodobně nepodaří realizovat.

rekonstrukce-dmb rekonstrukce-dmb rekonstrukce-dmb rekonstrukce-dmb

V současné době je projekt stále jen na papíře a probíhají mnohá jednání mezi českou a německou stranou. Přestože jde o opravdu ambiciózní projekt na který nebude snadné získat dostatek pěnez, doufejme, že nakonec přeci jen neskončí jako mnoho jiných podobných projektů před ním.

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.