Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Rekonstrukce trati

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Úprava podloží 1.staniční koleje v Holýšově

Publikováno listopad 2009

V pondělí 2.11.2009 začala v Holýšově akce, jejímž cílem je obnova podloží pod průjezdnou staniční kolejí. Pražce této koleje v místech naproti výpravní budově ležely v poslední době téměř doslova v blátě místo štěrkového lože. Proto byla v pondělí z asi 300 metrového úseku vyjmuta kolejová pole a staré podloží následně vybagrováno a zavezeno novým štěrkem. V té době zůstaly průjezdné pouze dopravní koleje č.2 a 3, pro osobní vlaky však mohla být používána pouze kolej č.3, neboť na nástupiště u koleje č.2 se cestující přes vybagrovanou 1.kolej nedostali. Z toho důvodu byla pravidelná křižování osobních vlaků v této stanici dočasně přeložena do Stoda a Staňkova, což způsobuje nemalá zpoždění. Následující fotografie jsem pořídil pozdě odpoledne v úterý 3.listopadu, kdy již bagry s kolejovým jeřábem EDK 300/5 pokládaly na nové podloží původní kolejová pole.

rekonstrukce-holysov rekonstrukce-holysov rekonstrukce-holysov rekonstrukce-holysov rekonstrukce-holysov

Rekonstrukce stanice Česká Kubice

Publikováno červen 2009

Rekonstrukce kolejiště v pohraniční stanici Česká Kubice byla oficiálně zahájena 28.dubna 2008 a ukončena v červnu 2009. Jedním z hlavních důvodů k modernizaci byla přitom právě poloha stanice a myšlenka, aby cizince při příjezdu do ČR vítalo moderní nádraží. Během modernizace byla snesena jedna z dopravních kolejí, u zbylých kolejí byl kompletně zrekonstruován svršek i spodek. Stanice má tedy po rekonstrukci jen 5 dopravních kolejí namísto původních šesti. Důvodem ke snesení byla jistě malá vytíženost stanice, navíc snesená kolej uvolnila prostor pro nové ostrovní nástupiště. To stojí mezi kolejemi č.1a a 2a. V odlišné poloze bylo pak vybudováno druhé nástupiště u koleje č.2b přiléhající k výpravní budově. Z předchozího popisu vyplývá, že dopravní koleje u nichž byla postavena nástupiště, to zn. koleje č.1 a 2, byly rozděleny cestovními návěstidly na úseky a a b. Kromě rekonstrukce kolejiště a výstavby nástupišť byla vyměněna návěstidla, vybudován nový odvodňovací systém, nové osvětlení a přístupové trasy. Celkové náklady se vyšplhaly na částku převyšující 200 milionů korun, z toho přibližně 155 milionů přispěla Evropská unie.

Oproti původnímu plánu není Česká Kubice ovládána dálkově z Domažlic bez přítomnosti výpravčího ve stanici. Důvodem upuštění od této myšlenky byla údajně příliš drahá pokládka optického kabelu do Domažlic. Celá stanice je tak po rekonstrukci počítačově ovládána výpravčím z dopravní kanceláře přebudované na jednotné obslužné pracoviště. Zrušena byla pochopitelně obsluha na stavědlech na obou zhlavích, čímž se rovněž uzavřela kapitola poslední stanice na trati 180 se dvěma závislými stavědly.

Nezbývá než popřát stanici mnoho další let existence a snad také větší frekvenci cestujících a vlaků vůbec.

Následující fotografie zobrazují některé okamžiky rekonstrukce stanice. První blok fotografií zachycuje trhání a pokládání kolejových polí a výměn kolejovým jeřábem EDK 300/5 z depa v Českých Budějovicích v červnu 2008.

rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice

V následujícím bloku se lze seznámit se stavem rekonstrukce v červenci a lispotadu 2008. Ze 7.ledna 2009 pak navíc pochází VIDEO Pavla Tučka, zachycujícího noční broušení nových kolejnic. Fotografie již hotového zrekonstruovaného kolejiště najdete v sekci Stanice, zastávky na stránce o stanici Česká Kubice.

rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice rekonstrukce-kubice

Aktuální stav projektu modernizace Plzeň-Česká Kubice v květnu 2009

Publikováno květen 2009

V květnu 2009 se v některých médiích (Domažlický zpravodaj, Nové Domažlicko) objevila informace, že SŽDC schválila projekt modernizace trati Plzeň-Domažlice-Česká Kubice (označovaný někdy jako Donau-Moldau-Bahn) a 5.5. ho představila v Plzni. Články ale nesdělují podrobnější informace, proto jsem se obrátil přímo na tiskového mluvčího Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pana Bc. Pavla Hallu, který mi poskytl následující informace:

Stavba modernizace a elektrizace trati Plzeň - Domažlice - Česká Kubice navazuje na stavbu III.tranzitního železničního koridoru "Průjezd uzlem Plzeň ve směru III.TŽK", v rámci níž bude odstraněno mimoúrovňové křížení trati 180 s tratí 170 za Plzní-Jižním předměstím. Tato stavba by měla být zahájena již letos. Modernizovaný úsek Plzeň-Česká Kubice naváže na budovaný III.TŽK, úsek Praha-Plzeň a jeho účelem by mělo být zajištění rychlého a kvalitního spojení Prahy s Mnichovem. Během modernizace mají být zlepšeny směrové a výškové parametry, trať bude zdvoukolejněna, uzpůsobena pro rychlost až 200 km/h (v závislosti na variantě řešení) a elektrizována. Dále budou zmodernizovány všechny perony, vystavěny na ně mimoúrovňové přístupy a budou odstraněna křížení se silnicemi I. a II. tříd.

V současné době připadá v úvahu několik variant řešení. Ve všech variantách je se stávající tratí z Plzně do Nýřan počítáno pro příměstskou dopravu, zatímco na výjezdu z Plzně do Stoda bude vystavěna nová dvoukolejná trať ve stopě budoucí vysokorychlostní trati. V úvahu připadají následující varianty:
- varianta 1: Počítá s dvoukolejnou tratí modernizovanou v celé délce na rychlost do 200 km/h, s minimalizací a modernizací jednotlivých stanic.
- varianta 2: Počítá v úseku Stod - státní hranice pouze s optimalizací jednokolejné trati pro rychlosti do 120 km/h s možností provozování souprav s naklápěcími skříněmi.
- varianta 3: Předpokládá v úseku Stod - státní hranice optimalizaci jednokolejné trati ve stávajícím tělese dráhy se zvýšením rychlostí v ucelených úsecích.
SŽDC se v současné době přiklání k variantě č.1, rozhodující ale zřejmě budou získané prostředky.

V současné době jsou rozpracovány investiční záměry na první dva úseky, a to "Modernizace trati Plzeň-Česká Kubice, úsek Plzeň (mimo)-Stod (mimo)" s předpokládanými náklady 5 865 mil.Kč a dále "Modernizace trati Plzeň-Česká Kubice, úsek Stod (včetně)-Domažlice (mimo)" s náklady 6 403 mil.Kč, přičemž se uvažuje o variantě 1. Tyto investiční záměry by měly být hotovy do konce července a po jejich schválení MD bude vypracována přípravná dokumentace stavby. Po jejím schválení (2010) bude zadáno vypracování stavby s dokončením o rok později a v roce 2013 se předpokládá zahájení stavby prvního úseku. V roce 2010 by také mělo být zadáno vypracování investičního záměru na poslední úsek, tedy "Modernizace trati Plzeň-Česká Kubice, úsek Domažlice (včetně)-státní hranice SRN", s předpokládanými náklady kolem 10 miliard korun. V rámci tohoto úseku se počítá s cca 5 km dlouhým tunelem.

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.