Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Rekonstrukce trati

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Opravy a rekonstrukce trati v roce 2012

Publikováno 31.12.2012

To že se v této rubrice po celý rok neobjevil žádný článek není způsobeno nečinností správce trati, nýbrž jen a pouze mou zaneprázdněností a nedostatkem informací. Nyní na konci roku jsem si přeci trochu času vyšetřil a pokusím se tedy o proběhlých rekonstrukcích informovat a text doplnit několika zajímavými fotografiemi.

Nejvýznamnější modernizační akcí, která probíhala po téměř celý rok 2012 a stále není dokončena, je stavba ,,Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru III. TŽK", která řeší západní část plzeňského železničního uzlu, tedy úsek z hlavního nádraží směrem na Cheb. Z hlavního nádraží do Jižního předměstí vede ve stejné stopě s chebskou tratí také trať 180, která poté za Jižním předměstím chebskou dvoukolejku překoná přesmykem a pokračuje do Vejprnic. Právě přesmyk domažlické trati je správcem kolejiště dlouhodobě kritizován a je usilováno o jeho zrušení a vedení koleje (potažmo dvou kolejí v případě uskutečnění plánovaného zdvoukolejnění tratě 180) již z Jižního předměstí vlevo od tratě na Cheb, čímž by křížení obou tratí odpadlo. Vzhledem ke stísněným prostorám v místě přesmyku, kde jsou obě trati sevřeny strojírenskými závody koncernu Škoda, není však tato část dosud definitivně dořešena, nemluvě o vysokých finančních nákladech které by si přestavba vyžádala. Proto byl tento asi kilometrový úsek z rekonstrukčních prací vyjmut a přestavby se dočkal pouze úsek Plzeň hl.n. (mimo)-Plzeň Jižní předměstí (včetně) a dále krátký úsek na chebské trati za zmíněným přesmykem ke konci obvodu plzeňského železničního uzlu.

Během prací došlo především ke snesení dvou nejstarších jednokolejných mostů přes řeku Radbuzu v těsné blízkosti hlavního nádraží a jejich náhradě novým tříkolejným železobetonovým mostem s průběžným štěrkovým ložem. Dále byl v tomto traťovém úseku přestavěn most přes Prokopovu ulici a v zastávce Plzeň Jižní předměstí bylo vystavěno nové čtvrté nástupiště podél Borské ulice. Všechny tyto práce měly za cíl nejen obnovu kolejiště, ale také rozšíření dosavadní tříkolejné trati z hlavního nádraží do Jižního předměstí na trať čtyřkolejnou tak, aby byl tento úsek připraven na již zmíněné uvažované zdvoukolejnění tratě 180 a tedy aby již z hlavního nádraží vedly dvě traťové koleje do Chebu a dvě do Domažlic, přičemž každá měla v Plzni Jižním předměstí vlastní nástupiště. Ukončení probíhajících prací je naplánováno na závěr roku 2013, kdy - a jestli vůbec - dojde také k přestavbě přesmyku je zatím nezodpovězenou otázkou.

opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12

Během roku došlo samozřejmě na domažlické trati k celé řadě dalších drobných oprav o nichž se nemá cenu příliš rozepisovat, patří mezi ně třeba opravy výhybek, přechodů přes koleje a některých nástupišť v domažlické stanici, které proběhly zejména v letních měsících. Byla také dokončena oprava nádražní budovy v Holýšově, ta se nyní zvenčí honosí pěkným žlutým nátěrem. Bohužel s opravou holýšovské nádražní budovy byla zřejmě spojena úprava zabezpečovacího zařízení ve stanici, díky níž se stává nepotřebným stavědlo na plzeňském zhlaví - donedávna poslední funkční stavědlo na trati 180. Informaci o jeho opuštění nemám sice definitivně potvrzenou, pokud by ale stavědlo dosud bylo funkční, pak bude jistě opuštěno v brzké době. Víte-li někdo o osudu stavědla více, tak mě prosím informujte.

Na závěr nelze opomenout rekonstrukční práce na kolejišti ve stanici Vejprnice, které probíhaly v listopadu a prosinci. Předmětem prací byla obnova svršku i spodku staničních kolejí číslo 2, 4 a 6 a výhybek 5 a 7. Oprav se zúčastnil kolejový jeřáb GOTTWALD GS 150 stavební firmy GJW Praha, který vytrhával původní kolejová pole se dřevěnými pražci a po úpravě spodku opět pokládal pole nová, tentokrát již s novějšími betonovými pražci. Náklady na rekonstrukci dosáhly výše přes šest milionů korun.

opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12 opravy_12

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.