Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Rekonstrukce trati

Zobrazit články z roku: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Obrazem: přesmyk domažlické trati po ukončení výluky

Publikováno 08.07.2018

Presmyk

Ve středu 27.června 2018 skončila na trati 180 úvodní výluka zahajující rekonstrukci přesmyku domažlické a chebské trati v Plzni Skvrňanech. Výluka, zavedená 1.března, měla původně trvat tři měsíce, nakonec byla ale prodloužena téměř do konce června. Udávaným důvodem bylo umístění vysokonapěťových kabelů v odlišné poloze, než kterou předpokládala projektová dokumentace. Provoz je nyní obnoven po dočasné přeložce, která umožňuje demolici a částečnou výstavbu nového přemostění trati 170, a po mostním provizoriu, které naopak umožňuje nerušenou stavbu nového přemostění škodovácké vlečky. Dočasné zvýšení nivelity trati spojené s prudším stoupáním z Plzně-Jižního Předměstí i snížení rychlosti na 30 km/h tak učinily tento úsek provozně ještě náročnějším. Následující fotografie zachycují podobu modernizovaného úseku mezi Plzní-Jižním Předměstím a Plzní-Skvrňany na přelomu června a července 2018. Rekonstrukce tříkilometrového úseku zahrnující i zdvoukolejnění trati bude pokračovat až do podzimu 2019.

presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk presmyk

Skrýt komentáře k článku (0)

K tomuto článku zatím nebyly napsány žádné komentáře.

Nový komentrář:     Jméno:

Upozornění: Pro uložení komentáře je třeba vyplnit jméno i vlastní text a odpovědět na kontrolní otázku. Nevhodné příspěvky mohou být smazány!

Kontrolní otázka (ochrana proti spamu): 3 + 2 =

Začíná rekonstrukce přesmyku domažlické trati

Publikováno 27.02.2018

Presmyk

V rámci budování třetího tranzitního koridoru (...)–Praha–Plzeň–Cheb dochází postupně i k modernizaci průjezdu plzeňským uzlem. Práce na této rozsáhlé oblasti byly rozděleny do pěti samostatných staveb, z nichž některé již byly dokončeny a další v současné době probíhají. Jednou z těchto staveb je „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“, která řeší rekonstrukci trati 170 na výjezdu z Plzně-Jižního Předměstí směrem na Cheb, ve stísněném prostoru tzv. přesmyku domažlické trati (mimoúrovňové křížení tratí 170, 180 a vlečky „Škodových závodů“). Poprvé se tak dostane i na modernizaci samotné domažlické trati, a to velmi výrazným způsobem. Ačkoliv prvotní plány počítaly s úplným odstraněním mimoúrovňového křížení obou tratí a s následným vedením domažlické trati směrem na Vejprnice zářezem nebo dokonce tunelem, z finančních důvodů bude nakonec přesmyk zachován. Přesto dojde k významným směrovým úpravám a ke zvýšení traťových rychlostí.

Hlavní cíle stavby jsou následující:

  • Rekonstrukce dvoukolejné elektrizované trati 170 mezi kilometry 350,781 a 352,201
  • Rekonstrukce jednokolejné neelektrizované trati 180 mezi kilometry 105,176 a 108,310 na dvoukolejnou trať (dvoukolejný úsek úsek bude vycházet z Plzně-Jižního Předměstí a končit v nově zřízené odbočce Nová Hospoda, odkud má v budoucnu vycházet uvažovaná přímá trať do Zbůchu)
  • Směrové narovnání trati 180 v místě nynější zastávky Plzeň-Skvrňany
  • Zvýšení traťových rychlostí až na 160 km/h
  • Dosažení parametrů železniční trati kategorie UIC D4
  • Odstranění úrovňového křížení trati 180 se silnicí I/26 (přejezd Domažlické ulice) a jeho nahrazení novým silničním najdezdem
  • Vybudování nové zastávky Plzeň-Skvrňany s nástupišti u obou nových traťových kolejí
  • Zůstane zachováno jednokolejné mimoúrovňové propojení severní a jižní části „Škodových závodů“
  • Součástí práce není elektrizace modernizovaného úseku trati 180 – ta bude provedena až při kompletní elektrizaci celé trati, proběhnou nicméně přípravné práce

Zadavatelem projektu „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati“ je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a statutární město Plzeň, zhotovitelem je skupina „SWIETELSKY UZEL PLZEŇ“ tvořená sesterskými firmami Swietelsky Rail CZ s.r.o. a SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpený závod Dopravní stavby Západ. Výsledná vysoutěžená cena stavby činí 1,085 mld. korun.

Ještě před zahájením stavby proběhly rozsáhlé demolice objektů v oblasti Domažlické třídy. Stavba samotná pak začala 1.11.2017 předáním staveniště zhotoviteli. V závěru roku 2017 a během zimy 2018 proběhly přípravné práce – kácení vegetace, přeložky inženýrských sítí, práce na zabezpečovacím zařízení nebo budování přístupových cest. Během února byla snesena část vlečky do kovošrotu v Domažlické ulici a začalo se s pracemi na původně dvoukolejné vlečce propojující severní a jižní areál „Škodovky“ (snesení jedné koleje a drobné přeložky). Došlo i na betonování patek nových stožárů trakčního vedení na trati 170 a další drobné úpravy.

presmyk presmyk presmyk presmyk

Hlavní práce se však rozbíhají 1.3.2018, kdy začíná tříměsíční (1.3. – 30.5.) nepřetržitá výluka trati 180 v úseku Plzeň-Jižní Předměstí – Vejprnice. Během této doby bude vybudováno mostní provizorium a tzv. první přeložka domažlické trati, zároveň dojde k částečné demolici současného přemostění trati 170 (přesmyku). Výstavba nového přemostění pak bude pokračovat v průběhu celého roku 2018, k demontáži původní koleje a mostního provizoria by mělo dojít až po zimní přestávce na jaře 2019. Další omezení provozu na trati 180 mají nastat během desetidenní výluky v září 2018 (budování druhé přeložky) a čtrnáctidenní výluky v březnu 2019 (třetí přeložka a zřízení odbočky Nová Hospoda). Po zbytek času bude provoz zajištěn po přeložkách nebo po postupně dokončovaných nových traťových kolejích.

Mimo samotné výstavby nového přesmyku bude v průběhu roků 2018 a 2019 modernizováno a rozšířeno i několik dalších mostů směrem na Vejprnice, výstavba druhé koleje si v tomto úseku vyžádá i rozsáhlé zemní práce. Druhá kolej trati 180 (spolu s dvoukolejnou tratí 170 celkově již čtvrtá kolej) vznikne i mezi Plzní-Jižním Předměstím a přesmykem, kde jí bude muset ustoupit část škodovácké vlečky. Silniční nadjezd nahrazující současný frekventovaný přejezd by měl být hotov již na podzim letošního roku, naopak nová zastávka Plzeň-Skvrňany bude budována postupně s plánovaným datem dokončení 30.4.2019. Nedojde-li k neplánovaným posunům v termínech, je očekávaným datem úplného ukončení prací 14.září roku 2019.

Zobrazit články z roku: | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2018 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.