Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Provoz:

Nové fotografie:

modernizace modernizace modernizace modernizace modernizace
gvd2020 Foto

Grafikon vlakové dopravy 2020/2021

Publikováno 12.12.2020

udalosti-grafikon

Jako každým rokem i letos dochází v půli prosince ke změnám jízdních řádů, pojďme tedy shrnout plánovanou podobu provozu na domažlické trati od neděle 13.prosince 2020. K žádným zásadním novinkám nedochází, objem osobní dopravy zůstává s nástupem nového grafikonu beze změn – některé redukce popsané dále vstoupily totiž v platnost již se změnou předchozího grafikonu v červnu 2020. Tu a tam dochází k minutovým posunům v odjezdech vlaků, večerní Os 7429 nově přijíždí do Plzně o 17 minut dříve, čímž se dostal do taktu s ostatními vlaky přijíždějícími do krajské metropole. Některé spoje, které dosud zcela projížděly zastávky Dolní Kamenice a Milavče, zde nově zastaví na požádání, zatímco některé jiné vlaky, které zde dříve stavěly (na požádání) vždy, zastaví nově jen některé dny v týdnu. Tyto nenápadné změny nutí cestující k obezřetnosti a v konečném důsledku nejspíš snižují jejich ochotu k cestování vlakem.

Pokračování >>

Vývoj plánů na modernizaci trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN

Publikováno 27.04.2020

modernizace

Současný stav trati 180 je z velké části na hraně dlouhodobé udržitelnosti a je zřejmé, že se trať nevyhne celkové modernizaci po vzoru národních tranzitních koridorů a dalších modernizovaných tratí v ČR. Otevřenou otázkou však dlouhou dobu zůstával rozsah plánovaných prací. Kromě takřka jisté elektrizace celé trati se řešilo zejména trasování a s tím související zvýšení traťové rychlosti a dále (ne)přidání druhé traťové koleje. Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“, zpracovaná společností SUDOP PRAHA a.s. v letech 2013–2015, určila jako nejvhodnější (především ekonomicky rentabilní) variantu 4e, která byla 14.7.2015 schválena k realizaci Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Ve variantě 4e dle SP2015 je navrženo zbudování nové jednokolejné trati Nová Hospoda – Zbůch a zdvoukolejnění krátkých úseků Zbůch–Stod, Radonice – odb. Spálený Mlýn a Domažlice – Domažlice město. Zbytek trati měl být opraven a elektrizován, avšak ponechán jednokolejný a ve stávající stopě se všemi z toho plynoucími nevýhodami, zejména nutností častého křižování vlaků.

V červenci 2017 bylo ministrem dopravy ČR a bavorským spolkovým ministrem dopravy podepsáno společné memorandum o rozvoji železniční dopravy na všech čtyřech hraničních přechodech mezi ČR a Bavorskem. Pro domažlickou trať to znamenalo nejen okamžité zvýšení počtu přímých vlaků Praha–Mnichov na sedm párů denně, ale hlavně společný závazek usilovat o zrychlení tohoto spojení ze současných cca 5 h 30 min na 4 h 15 min či méně. To je důležitý krok, protože bez navazujících prací na německé straně, zejména elektrizace úseku st. hranice – Schwandorf – Regensburg a potažmo výstavby obchvatu Schwandorfu (odstranění úvrati), nepřinesou stavební práce na českém území požadovaný efekt.

Pokračování >>

Trať 180 (nejen) pohledem strojvůdce

Publikováno 19.01.2020

udalosti-pohledzvlaku

Projekt Pohled z vlaku, spolurealizovaný společností České dráhy, nabízí železničním nadšencům možnost virtuální projížďky po mnoha tratích České republiky. Standardem je nejen možnost volby z několika kamer snímajících trať a práci strojvedoucího, ale také zobrazení aktuální rychlosti vlaku, jeho polohy na mapě a informace o právě míjených návěstech nebo zajímavých bodech na trase. Před pár dny zveřejnil tvůrčí tým další díl, který je tentokrát věnován právě trati 180. Videa byla natočena v září 2019 z vlaku Ex362, tedy expresu Praha–Mnichov, který vyráží z Plzně v sedm ráno vedený německou lokomotivou řady 223. Natočen je průjezd celou tratí až do německého Furth im Waldu, a to z čela vlaku a jednoho z vozů, a nechybí ani tradiční pohled na stanoviště. Video je o to atraktivnější, že podobný kontinuální pohled na domažlickou trať očima strojvedoucího dosud na internetu k dispozici nebyl. Navíc se i do budoucna může jednat o velmi cenný záznam současné podoby trati, která nejspíš dozná v tomto desetiletí výrazných změn. Pohled z vlaku na domažlickou trať si můžete užít na webu pohledzvlaku.cz.

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.