Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Rekonstrukce trati

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Rekonstrukce zhlaví výhybny Radonice

Publikováno v roce 2007

Nedlouho poté, co byla dokončena optimalizace úseku Staňkov-Blížejov, konkrétně během října 2006, byla provedena další rekonstrukce, tentokrát ale mnohem menšího rozsahu. Byla zrekonstruováná obě zhlaví výhybny Radonice - přesněji vyměněn traťový spodek i svršek na obou zhlavích. Vlastních dvou dopravních kolejí výhybny se opravy nedotkly. Při rekonsturkci byla zároveň zrušena a snesena odvratná kusá kolej na Plzeňském zhlaví.

rekonstrukce-radonice rekonstrukce-radonice rekonstrukce-radonice rekonstrukce-radonice

Optimalizace mezistaničního úseku Staňkov-Blížejov

Publikováno v roce 2007

Nedávná optimalizace traťového úseku Staňkov–Blížejov je součástí projektu Zvýšení rychlosti Plzeň-Česká Kubice. V rámci tohoto projektu byla v mezistaničním úseku Staňkov–Blížejov ve dvou etapách obnovena již technicky nevyhovující trať - nedařilo se například udržet geometrickou polohu koleje, nefungovalo odvodnění - a v důsledku toho zvýšena rychlost z 90 na 100 km/h. Celkově byl zrekonstruován traťový úsek mezi km 149,325 až 156,207, a to mezi 24.říjnem 2005 a 30.červnem 2006.

V první etapě (24.10.2005-22.11.2005) byl zrekonstruován traťový úsek 152,790 km – 156,207 km, tedy zhruba úsek od zastávka Osvračín (včetně) do stanice Blížejov (mimo). V tomto úseku byly vystavěny dvě protihlukové stěny, a to v zastávce Osvračín a dále podél obce a druhá podél západního výběžku obce Chotiměř, oby ale až během druhé etapy optimalizace. Ta proběhla mezi 4.4.2006-30.6.2006 a byl během ní zrekonstruován úsek 149,325 km – 152,790 km trati, tedy zbylá část od staňkovské stanice (mimo) před zastávku Osvračín, včetně výhybky odbočky Vránov. Tato část byla technicky náročnější. Byl totiž zcela snesen původní železný most přes říčku Zubřinu a místo něj byl dosazen nový - betonový, s průběžným kolejovým ložem. Po čas jeho opravy se tak přes Zubřinu nedalo po železnici dostat, takže pracovní vlaky musely tento několikametrový úsek podle potřeby objíždět přes Plzeň, Klatovy a Domažlice.

V rámci celé optimalizace byly nakonec provedeny tyto práce: kompletně byl obnoven traťový svršek a spodek, v místě Staňkovského přejezdu byla trať zhruba o metr zvýšena (čímž byla sklonově vyrovnána), bylo zrekonstruováno několik propustků, přejezdů, most přes lesní potok u Staňkovského přejezdu i zastávka Osvračín, která dostala nové nástupiště a přístřešek, byl vyměněn most přes Zubřinu a vystavěny dvě protihlukové stěny.

rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal

Následuje ještě sedm fotografií z výstavby a zatěžkávací zkoušky mostu přes Zubřinu.

rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal rekonstrukce-optimal

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.