Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Aktuality

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Grafikon 2010/2011

Publikováno 13.12.2010

udalosti-grafikon

V neděli 12.prosince 2010 začal na železnici platit nový grafikon a jízdní řád. Oproti minulému roku, kdy došlo především ke změně hnacích vozidel na rychlíkách, nezavádí tentokrát jízdní řád 2010/2011 na trati 180 žádné novoty. Jedinou výraznou novinkou je změna kategorie dosavadních rychlíků 350-357, které od neděle povýšily do kategorie Expresů. Přestože jde formálně o zlepšení kvality, v praxi se nemění téměř nic, neboť zmíněné vlaky jezdily již v kategorii R v téměř nadstandardním řazení. U některých osobních vlaků došlo pak občas ke změnám v řazení souprav, nejde však o nijak radikální změny. Navíc se dá předpokládat, že v následujících zimních měsících nebude patřit nestandardní řazení osobních vlaků k výjimkám.

Naplnění se nakonec nedočkal ani ambiciózní plán na provozování sedmi párů spěšných vlaků soukromého dopravce RegioJet mezi Plzní a Domažlicemi. Po zkušenosti z léta 2010, kdy RegioJet zkušebně provozoval čtyři páry spěšných vlaků při běžném tarifu jízdného, zřejmě dopravce pochopil, že vlaky provozované na vlastní riziko by byly ztrátové. Zavedení těchto zajímavých spojů bylo proto odřeknuto a RegioJet se začal naplno soustředit na zprovoznění soukromých rychlíků mezi Prahou a Ostravou.

Smrtelná srážka v Hradci u Stoda

Publikováno 29.11.2010

udalosti-mimoradnost

V pondělí 29.11.2010 došlo ráno v 7:40 na železničním přejezdu v Hradci u Stoda ke srážce osobního automobilu s mezistátním rychlíkem 350 - Karlem Čapkem. Řidič automobilu zahynul na místě, osmiletá dívka byla zraněna a odvezena do nemocnice. Železniční provoz se v úseku Stod-Holýšov na čtyři hodiny zastavil, pro cestující byla sjednána náhradní autobusová doprava. Srážkou, jejímž viníkem je s nejvyšší pravděpodobností usmrcený řidič, vznikla škoda asi 270 tisíc korun, z toho 150 tisíc na lokomotivě (223 067) a 20 tisíc na trati. Informace byly čerpány z článku na Idnes.cz.

Oprava nádražní budovy v Holýšově

Publikováno 18.09.2010

udalosti-holysov

Zhruba uprostřed září 2010 začala výměna střešní krytiny nádražní budovy ve stanici Holýšov. Jde o první fázi opravy nádražního objektu, do níž chce vlastník budovy - společnost České dráhy, investovat 1,8 milionu korun. Mezi další plánované opravy patří rekonstrukce vstupní haly a sociálních zařízení, upraveno by mělo být také okolí staniční budovy.

Posledními výraznými úpravami prošel objekt zřejmě v roce 1948, kdy byla původně přízemní budova v části zvýšena o jedno podlaží. Není tedy sporu, že si minimálně prostory pro cestující rekonstrukci zaslouží.

udalosti-holysov01 udalosti-holysov02

Vlaky společnosti RegioJet - provoz a výhledy

Publikováno 4.7.2010

regiojet

Je začátek července a vlaky společnosti RegioJet najíždí na domažlické trati již druhou polovinu předváděcích jízd. Jak vypadal provoz za uplynulý měsíc a jaké jsou plány do budoucna?

Během prvních dvou týdnů (do 20.6.), kdy platila ve vlacích akviziční sleva - tedy jednotné zpáteční jízdné 5 Kč, byl o všechny vlaky opravdu veliký zájem. Jezdili jimi jak pravidelní cestující ČD, tak lidé, kteří vlaky z různých důvodů opovrhují. V tomto období zvládaly nápor cestujících podle plánu obě dvě pronajaté jednotky spojené do jedné soupravy. Stačilo však, aby začal platit běžný tarif RegioJetu a zájem o svezení citelně poklesl. Jízdné se tak totiž dostalo na podobnou úroveň jako u Českých drah, navíc znevýhodněné neuznáváním předplatného jízdného na Plzeňské kartě v úseku Plzeň-Tlučná(Zbůch). To se změnilo 2.července, kdy dopravce začal Plzeňské karty uznávat, větší příliv cestujících to ale zřejmě nezpůsobí. Je pravda, že společnost RegioJet je mnohdy znevýhodněna nevhodnými časy odjezdů, které jí byly přisouzeny, nízkou poptávku ale může způsobovat také nepravidelné projíždění některých stanic, čímž se okruh potenciálních cestujících dále snižuje.

Víra v zájem o cestování vlaky RegioJetu zřejmě podnítila společnost k jednání o pravidelných vlacích pro celé období příštího grafikonu. V návrhu grafikonu 2010/2011 pro trať 180 je zaneseno sedm párů pravidelných spěšných vlaků RegioJetu, které se dokonce dočkaly jakéhosi chabého taktu. Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj podepsal nedávno desetiletou smlouvu s Českými drahami, šlo by nepochybně o vlaky provozované na vlastní riziko, tudíž není jisté zda dopravce po zkušenosti z provozu za běžnou cenu z tohoto záměru necouvne. Je jisté, že častěji jezdící spoje, které by navíc zastavovaly vždy ve stejných nástupních bodech, by si své cestující našly, otázkou zůstává zda jich bude tolik, aby se to společnosti vyplatilo.

Vlaky společnosti RegioJet

Publikováno 26.5.2010

regiojet

Železniční dopravce RegioJet - dceřinná společnost autobusového dopravce Student Agency a hlavní konkurent Českých drah v loňském zrušeném výběrovém řízení na provozování osobní dopravy na třech tratích Plzeňského kraje - začne na trati 180, tak jako již na mnoha jiných místech v ČR, provozovat své ,,žluté vlaky". Půjde, jak vyšlo nedávno najevo, o čtyři páry spěšných vlaků z Plzně do Domažlic a zpět, které na trať vyjedou 5.června 2010. Datum ukončení tohoto předváděcího provozu je stanoveno na 31.7.2010, přičemž první dva týdny (5.6. - 20.6.) bude ve vlacích platit jednotné zpáteční jízdné 5 Kč (tzv. akviziční sleva) a dále pak zákaznické jízdné podle tarifu RegioJetu.

Společnost chce cestující přilákat především motorovými jednotkami typu Desiro - pronajatými od Alpha Trains právě do konce července, doprovodnými službami včetně WiFi připojení k internetu v ceně jízdného, nízkou cenou (především první dva týdny) a v neposlední řadě kratšími jízdními dobami oproti vlakům Českých drah. Vlaky RegioJetu mají trasu z Plzně do Domažlic urazit přibližně za hodinu (osobní vlak Českých drah ji urazí za cca 1 hodinu a 30 minut, rychlík za 45 minut). Hodinová jízdní doba je dána především kategorií vlaků - tedy spěšné vlaky, které ušetří mnoho času projížděním zastávek. Právě provozování spěšných vlaků bylo údajně jedním z požadavků zrušeného výběrového řízení na provozování osobní dopravy na trati 180 a společnost RegioJet se tedy rozhodla dát přednost představení rychlejšího spojení Plzně a Domažlic před provozováním klasických osobních vlaků.

Spěšné vlaky měli původně stavět především v Plzni-Jižním předměstí, Holýšově, Stodě a Staňkově. To, že čtyři vlaky staví ve všech stanicích a zastávce Plzni-Jižním předměstí, kdežto zbývající čtyři vlaky určité stanice nepravidelně projíždí, je údajně kompromisem mezi požadavky RegioJetu a možnostmi vedení vlaků, které hustý provoz na jednokolejné trati umožňoval. Kvůli umožnění průjezdu spěšných vlaků byla vedena jednání nejen se SŽDC, ale také se společností ČD Cargo, která posunula časy průjezdů některých pravidelných nákladních vlaků. Zastavování v mnohých stanicích se pak děje přednostně kvůli křižovaní.

Pokud jde o nasazení vozidel, v prvních dnech provozu (zřejmě od 6. do 14.června) budou vozbu zajišťovat obě dvě jednotky spojené do jedné soupravy, dále by pak měla dopravu zajišťovat již jen jedna jednotka. Během provozu vlaků RegioJet je v období 13.6.-17.6. naplánována výluka v úseku Blížejov-Domažlice, během níž bude zavedena náhradní autobusová doprava. Cestující tak budou mít v tomto období možnost srovnat nejen vlaky Českých drah a RegioJetu, ale i autobusy zajištěné oběma společnostmi. Dá se však předpokládat, že náhradní autobusová doprava dopravce RegioJetu bude zajištěna komfortními autobusy jeho mateřské společnosti Student Agency.

Zatímco pravidelné spěšné vlaky RegioJetu se po trati 180 začnou pravidelně prohánět 5.června, první neveřejná jízda v úseku Plzeň-Nýřany proběhla již 25.května. Cestujícími byli především novináři z regionálních médií, pro které byla na palubě vlaku zorganizována tisková konference k zahájení prezentačních jízd.

Jízdní řád vlaků společnosti RegioJet na trati 180 (opravená verze 12.6.2010)
Zjednodušený jízdní řád vlaků společnosti RegioJet s cenami jízdného

udalosti-regiojet01 udalosti-regiojet02 udalosti-regiojet03 udalosti-regiojet04 udalosti-regiojet05 udalosti-regiojet06

Zdroje: vyjádření provozního ředitele RegioJet a.s. pana J.Paroubka, server K-report.net, server ŽelPage.cz, web RegioJet.cz

,,Zamračená" v osobním provozu

Publikováno 24.4.2010

zamracena

V pátek 16.dubna dorazila do plzeňského depa lokomotiva 749 051, pravděpodobně kvůli soustružení kol. Jak se ale v okolí Plzně v podobných případech stává, ve čtvrtek 22.dubna se vydala v čele vlaku 7414 z Plzně do Domažlic. Zpět se vrátila v čele Os 7419 a v pátek se vydala na stejný výkon znovu. Při zpáteční jízdě do Plzně však došlo ve Zbůchu k poruše motoru, v důsledku čehož se ,,zamračená" stala nepojízdnou a brzy byla odtažena zpět do Českých Budějovic, kde byla nedlouho poté opravena. Za poslední tři roky to byla třetí ,,zamračená", která se objevila na trati 180 v pravidelném provozu na osobních vlacích (po lokomotivách 749 241 - počátek grafikonu 2007/2008 - a 749 252 - 15. a 16.8.2009).

udalosti-zamracena01 udalosti-zamracena02

Nákladní vlaky v režii RailTransportu

Publikováno 01.04.2010, 09.5.2010

railtransport

Mezi soukromé dopravce, kteří příležitostně vozí vlaky po trati 180, patří také česká společnost RailTransport, která již delší dobu operuje nejen na území ČR. Trať 180 je společností obvykle využívána pro vozbu kontejnerových souprav společnosti Metrans nebo přetahy vozidel z Německa na zkušební železniční okruh v Cerhenicích a zpět.

Společnost RailTransport zajišťuje vozbu kontejnerových vlaků pro společnost Metrans přes hraniční přechod Česká Kubice - Furth im Wald od roku 2008. Jde o ucelené soupravy většinou prázdných kontejnerů, které jsou převáženy do míst intenzivnější nakládky než jaká probíhá na území ČR. Do ČR se totiž více zboží v kontejnerech dováží, než vyváží, a tak se nahromaděné prázdné kontejnery (nejčastěji z terminálů Praha-Uhříměves, Lípa nad Dřevnicí a Nýřany společnosti Metrans) vozí do exportně silného Německa. Tyto vlaky bývají obvykle vedeny vlastními lokomotivami společnosti RailTransport řady 745.7 (rekonstruované lokomotivy původní řady 745.5), často bývá také nasazena lokomotiva řady ER20 ,,Eurorunner".

Jedna z těchto jízd proběhla také 30.března 2010. Tento článek nepíši proto, že by tato jízda byla něčím jedinečná, nýbrž z toho prostého důvodu, že jsem toho dne na soupravu narazil a mohu tedy tento text doplnit fotografiemi. Souprava vozů s kontejnery do Bavorska vyrážela tentokrát z Vejprnic, kam si pro ni přijely od Plzně lokomotivy 745 501 (po přečíslování 745 701) a 745 702. Vlak tedy tentokrát pravděpodobně odvážel kontejnery z překladiště u Nýřan, přičemž byl před odjezdem ve Vejprnicích odstaven, aby v Nýřanech neblokoval potřebné koleje.

udalosti-railtransport01 udalosti-railtransport02 udalosti-railtransport03

Další vlak společnosti RailTransport projížděl po trati 180 29.dubna 2010. Tentokrát šlo o soupravu 14 ložených cisteren převážených z německého Furthu im Wald přes Plzeň dále na Slovensko. Pro tuto příležitost si společnost RailTransport pronajala od společnosti AWT (před 1.5.2010 OKD-D) 2 lokomotivy řady 741 a 742, neboť vlastní lokomotivy řady 745.7 vezly toho času jiný vlak. Zpět se souprava vracela v noci 4.května, tažena ale byla již jen lokomotivou 742 520. Následující fotografie z cesty do Plzně mi poskytl pan Milan Hrudka.

udalosti-railtransport04 udalosti-railtransport05 udalosti-railtransport06

Konec funkce výpravčí na trati 180

Publikováno 01.04.2010

mimoradnost

7.března 2010 došlo ve stanicích na trati 180 k již dlouho diskutovanému zrušení funkce výpravčího vlaků. Jediným místem, kde funkce výpravčího přežívá, je (kromě uzlové stanice Plzeň hl.n.) domažlická stanice. Lidé, kteří práci výpravčích na trati vykonávali, ve stanicích zůstávají, klasickou červenou čepici však vyměnili za prostou tmavě modrou a na starosti mají již jen stavění vlakové cesty. Povolení k odjezdu osobních vlaků ze stanice je nyní dáno postavením vlakové cesty a tedy návěstí dovolující jízdu na odjezdovém návěstidle. Souhlas k odjezdu pak dává vlakvedoucí (průvodčí) pomocí zeleného terčíku, jímž byla vlaková četa v rámci celé sítě ČD vybavena, a za následné vypravení vlaku je nakonec odpovědný přímo strojvedoucí.

Důvody k tomuto kroku nejsou zcela jasné. Zřejmě hlavním a také nejlogičtějším důvodem je umožnění vstupu do provozu soukromým dopravcům a jejich nezávislost s vypravením vlaku na zaměstnanci ČD. Logika tohoto vysvětlení spočívá především v tom, že se blíží termín prezentačních jízd společnosti RegioJet, která by při vypravení vlaků byla na výpravčích závislá. Mezi další důvody patří údajně možnost nejistoty strojvedoucích, kteří by si mohli plést zda je ve stanici výpravčí či nikoliv poté, co by střídali tratě 180 a 160 (z Plzně do Žatce). Na trati 160 bylo totiž již před několika lety zřízeno dálkové ovládání a výpravčí tam byli zrušeni. Toto vysvětlení se mi však jeví dosti chatrné. Posledním, zřejmě ještě nelogičtějším důvodem, je ze strany strojvedoucích možná záměna výpravky a terčíku, kterým je nově vybavena vlaková četa. Pokud by však toto byl jeden z hlavních důvodů, museli by být zrušeni výpravčí v celé ČR. Uvidíme, zda objasnění tohoto kroku přinese čas.

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.