Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Aktuality

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Ohlédnutí za nákladní odklonovou vozbou mezi Plzní a Furth im Wald

Publikováno 30.12.2014

udalosti-odklony2

V období tří měsíců, od 15.srpna do 22.listopadu 2014, byla zavedena nepřetržitá výluka traťového úseku Cheb - Schirnding (DB), který je součástí 3. tranzitního železničního koridoru. Důvodem výluky byla optimalizace traťového úseku Cheb - státní hranice, která měla i tomuto úseku přinést parametry odpovídající zbytku koridoru. Hraniční přechod Cheb-Schirnding je nemálo využíván také nákladními vlaky, které se do Chebu sjíždí jak od Plzně, tak od Ústí nad Labem, přičemž většina z nich je vedena v režii společnosti ČD Cargo. Tyto vlaky musely být v období výluky vedeny po odklonových trasách – částečně přes hraniční přechod Vojtanov - Bad Brambach, většinou ale po trati 180 z Plzně do Domažlic a přes nepříliš vytížený hraniční přechod Česká Kubice - Furth im Wald. Následující článek shrnuje dění v nákladní dopravě na domažlické trati v období odklonové vozby včetně informací o nasazování zajímavých lokomotiv na těchto nákladních vlacích.

Dění před odklony

Předzvěstí velkých událostí byl už večer 6.srpna 2014, kdy dorazily do Plzně „čmelák“ 771 137 a „zamračená“ 749 019 ČDC. O den později je doplnil stroj 749 018 ve schématu ČD Cargo a o další den později, tedy 8.srpna, ještě třetí „bardotka“ 749 187, stejně jako 749 019 v klasickém červeno-bílém nátěru. Všechny stroje byly do Plzně přediskolovány z Českých Budějovic jako posila na nadcházející odklony a v případě „čmeláka“ jako posila na chystané napěťové výluky spojené s rekonstrukcí plzeňského uzlu.

„Zamračené“ měly být na trati 180 poprvé nasazeny ještě před začátkem odklonové vozby, a to v podvečer 8.srpna, kdy se měly ujmout ucelenky kontejnerů směřující do Německa. Podle došlých informací se je však v Plzni nepodařilo nastartovat a zmíněný vlak tak odvezla v trase Plzeň - Furth im Wald dvojice strojů řady 742 inventárních čísel 284 a 206. „Zamračené“ si přesto stihly odbýt svoji premiéru na domažlické trati ještě před začátkem odklonů, a to dokonce všechny tři najednou. Stalo se tak v pondělí 11.srpna, kdy vyrazily z Plzně stroje 749 019 a 018 v čele pravidelného Nex 48330, tedy ucelenky automobilů Hyundai z Nošovic do Německa. Během cesty se však vyskytla na lokomotivě 749 019 technická závada, která zdržela vlak na několik hodin v Holýšově. Zde byla porouchaná „bardotka“ odstavena a v čele vlaku ji nahradil třetí stroj 749 187, který mezitím dorazil z Plzně. Po této nepříjemné události bylo od nasazování „zamračených“ do traťové služby na několik dní upuštěno.

odklony odklony odklony odklony

Odklonová vozba

Konečně v pátek 15.srpna 2014 začala výluka na trati Cheb-Schirnding, a tedy i odklonová vozba nákladních vlaků ČD Cargo přes Plzeň a Domažlice do německého Furth im Wald, kde tradičně probíhalo přepřahání lokomotiv. Z hlediska typu odklonových vlaků šlo nejčastěji o ucelenky automobilů, kromě pravidelných Hyundai z Nošovic či KIA ze Žiliny také TCPA z Kolína, dále to byly oboustranně jezdící směsky tvořené jednotlivými kusovými zásilkami různých komodit (automobily, dříví, svitky plechů, betonové panely a další). Do toho se s menší pravidelností přidávaly ucelenky kontejnerů z Bratislavy nebo opět do Německa mířící soupravy železného šrotu. Spolu s pravidelnými vlaky, jako jsou mezistátní Nex 48330/48329 či Pn 67750/67751 obsluhující Domažlice, se během trvání odklonové vozby jednalo celkem o několik párů vlaků ČD Cargo za den.

Přestože počet vlaků kolísal podle momentální provozní potřeby, jednalo se o výrazné navýšení nákladních přeprav, které jinak na poměrně významné trati 180 v poslední době spíše skomírají. Zhruba v půli srpna se navíc rozběhla také dočasně přerušená vozba uhlí z Ostravy do Mnichova zajišťovaná soukromým dopravcem AWT a jeho lokomotivami řady 753.7, která tak objem nákladní dopravy dále navýšila.

Na nákladní vlaky ČD Cargo mezi Plzní a Furth im Waldem byly nasazovány „catry“ 753 771 a 772, představující nejvýkonnější a zřejmě také nejspolehlivější plzeňské stroje zmíněného dopravce. Dále je během několikaměsíčních odklonů doplňovalo množství „tranzistorů“ řady 742, jmenovitě stroje inventárních čísel 206, 284, barevně atraktivní 254, dále 300, 347, 393, 397 a 420, občas též domažlická záloha tvořená stroji 068 a 172 (která jinak obsluhuje okolí Domažlic a zajišťuje vozbu pravidelného páru vlaků Pn 67750/67751) a možná ještě další stroje, které jsem osobně nezaznamenal. Mimo řad 753.7 a 742 se nakonec na nákladní vozbě podílely ve velké míře i „zamračené“ 749, jejichž působení podrobněji popisuji níže. Lokomotivy byly na nákladní vlaky nasazovány téměř výhradně ve dvojicích spojené do dvoučlenného řízení, podle provozní potřeby se ale nezřídka stávalo, že byl na vlaku přepravován i další pár lokomotiv, ať už vpředu, nebo na závěsu vlaku. Vzácností nebylo ani potkání lokomotivního vlaku, často tvořeného až čtyřmi stroji, a to zejména ve směru z Německa do Plzně, kde byla četnost vlaků nižší.

Nasazování „zamračených“ řady 749

„Zamračené“ zůstaly od události s Nex 48330 po nějakou dobu odstaveny v Plzni. Do traťové služby se vrátily 19.srpna, kdy lokomotivy 749 019 a 018 odvezly ráno soupravu šrotu z Plzně do Furth im Waldu a zpět se vrátily bez zátěže jako lokomotivní vlak. Na vozbě nákladů se podílely i následující dny, přičemž 20.srpna byl stroj 749 019 nahrazen lokomotivou 749 187. „Zamračené“ dostávaly prozatím na starost méně důležité vlaky než byl zmíněný mezistátní nákladní expres, který 11.srpna kvůli své technické závadě o několik hodin opozdily. Fotograficky skutečně zajímavé začalo být jejich nasazování od soboty 23.srpna, kdy byly do dvojčlenného řízení poprvé spojeny oba stroje v červeno-bílém nátěru, tedy 749 019 a 187. V uvedenou sobotu se toto dvojče představilo v čele dopolední ucelenky kontejnerů s uhlím mířící do Německa. Toho dne jely do Německa ještě dva ucelené vlaky automobilů vedené dvojicemi „tranzistorů“ řady 742 a naopak žádná souprava nemířila zpět do Čech, všech šest lokomotiv se tedy odpoledne vracelo do Plzně jako lokomotivní vlak, přičemž v jeho čele se znovu předvedly obě „bardotky“. Od toho dne pak začalo být červené dvojče nasazováno na náklady mezi Plzní a Furth im Wald sice nepravidelně (ono v nákladní dopravě těžko počítat s pravidelností), ale poměrně často.

odklony odklony odklony odklony

K dočasnému rozbití stávající situace došlo koncem srpna, kdy se jedna z červených „zamračených“ vrátila zřejmě na krátký čas zpět do Českých Budějovic, zatímco modrý stroj 749 018 brázdil železniční síť s měřícím vozem SŽDC. Zajímavá situace nastala 3.září, kdy byla do čela odklonové ucelenky automobilů TCPA z Kolína postavena samotná lokomotiva 749 019. „Bardotka“ odvezla tento vlak z Plzně až do Domažlic, v dalším, sklonově náročnějším úseku do Furth im Waldu, ji potom nahradily stroje 742 068 a 172. Již následujícího dne se na trati 180 znovu objevilo červené dvojče, tentokrát v pořadí 749 187 a 019 (bráno směrem k Německu). Po dva dny vozily obě lokomotivy směsky a 6.září jim byla poprvé od 11.srpna dána důvěra také v čele Nex 48330. Nějakou dobu pak bylo možné spatřit obě „zamračené“ na trati 180 v čele různých vlaků téměř denně, čemuž nahrál i fakt, že mělo v první půlce září technické problémy několik „tranzistorů“ řady 742, kvůli čemuž byly redukovány a přeskupeny tradiční dvojice těchto strojů.

Ve středu 17.září byla lokomotiva 749 019 pro technickou závadu odstavena a ve dvojici ji následujícího dne nahradil modrý stroj 749 018. Červené dvojče bylo ale znovu sestaveno již 22.září a v provozu, pokud vím, vydrželo přes celý říjen, s výjimkou dne 8.10., kdy třívozovou směsku odvezl z Plzně do Domažlic samotný stroj 749 019. Během října byla vozba nákladních vlaků narušována opakovanými stávkami německých strojvedoucích, jinak ale pokračovala bez dalších problémů. V období od 5. do 10.listopadu byly „zamračené“ nasazovány v kombinaci strojů 749 019 a 018, poté byla na více jak týden opět sestavena klasická červená dvojice, ale samotný závěr odklonů od 21.listopadu znovu patřil červeno-modré kombinaci 749 019 a 018.

Výskyt „čmeláků“

Během „ostře sledovaných“ měsíců nákladní odklonové vozby nebyly lokomotivy řady 749 jedinou netradiční řadou vozidel, která se na domažlické trati objevovala. Velká očekávání měli fotografové ohledně „čmeláka“ 771 137, který dorazil v srpnu do Plzně spolu se třemi „zamračenými“. Tento stroj byl nicméně dlouhou dobu odstaven a využíván začal být až začátkem září, a to zejména na posun v obvodu plzeňské stanice, kdy při napěťových výlukách zapříčiněných postupující rekonstrukcí tohoto železničního uzlu vytahoval soupravy nákladních vlaků vedených elektrickými lokomotivami ze seřaďovacího nádraží na koleje pod napájenou trolejí.

Přesto se dosti nečekaně „čmelák“ na trati 180 několikrát objevil. Nešlo však o zmíněný stroj ČD Cargo, ale o lokomotivu 770 541 dopravce KDS, kterou si pronajala společnost AWT za účelem nasazení na postrky svých pravidelných uhelných vlaků do Mnichova. Poprvé došlo k nasazení žlutě natřeného „čmeláka“ 9.října, dále pak 12. a 13.října, vždy na postrku uhelného vlaku do Německa a na následné zpáteční vyrovnávce. K dalšímu využití tohoto „čmeláka“ na vlacích AWT došlo zhruba v půli listopadu a od té doby je na tyto výkony nasazován téměř pravidelně, je tedy možné, že se tak bude dít i nadále.

„Čmelák“ 771 137 ČD Cargo zatím posunoval v plzeňském uzlu a pouze v několika málo případech vyrazil na tratě v okolí Plzně zachraňovat nákladní vlaky s „padlými“ lokomotivami. Oprávněný rozruch pak vzbudilo mimořádné nasazení tohoto stroje také na trati 180, ke kterému došlo ve středu 5.listopadu. „Čmelák“ se toho dne postavil do čela ucelenky automobilů směřující do Německa, po deváté hodině vyrazil s vlakem z Plzně a bez problémů ho dovezl až do Domažlic, kde zátěž přebrala dvojice „tranzistorů“ 742 206 a 284. Zpět do Plzně se pak stroj 771 137 vrátil na postrku směsky Pn 148329 vedené „zamračenými“ 749 018 a 019. Dopolední nasazení „čmeláka“ proběhlo bohužel příliš rychle a nečekaně, odpolední směska do Plzně naopak projížděla většinou trasy již za tmy, takže pokud vím, nebyla tato vzácná událost nikým fotograficky zdokumentována.

odklony odklony odklony odklony

Konec odklonové vozby

V sobotu 22.listopadu 2014 byla výluka traťového úseku Cheb - státní hranice ukončena, což znamenalo od následujícího dne návrat příslušných nákladních vlaků na tuto trať a konec odklonové vozby přes hraniční přechod Česká Kubice - Furth im Wald. Poslední odklony sice projely po domažlické trati ještě v pondělí 24.listopadu, šlo ale už jen o poslední soupravy vypravené na tuto trasu ještě před koncem chebské výluky. Konec odklonů samozřejmě znamenal také snížení potřeby dieselových lokomotiv ČD Cargo v Plzni, poměrně záhy se tak do Českých Budějovic vrátil stroj 749 187 a 29.listopadu opustily Plzeň zhruba na dva týdny také oba „brejlovci“ 753 771 a 772. Naopak „zamračené“ 749 018 a 019 v Plzni ještě nějakou dobu zůstaly a podílely se na vozbě pravidelných nákladních vlaků v okolí, včetně občasného zajíždění přes Domažlice do Německa. Nakonec se ale 12.prosince i tyto lokomotivy vrátily do Českých Budějovic, kam v noci před nimi putoval také „čmelák“ 771 137.

Po tři měsíce tak ožila trať 180 poměrně čilou nákladní dopravou, podobně jako tomu bylo ještě v nedávné minulosti, nyní však opět projíždí po domažlické trati jen nevelký počet pravidelných vlaků. Doufejme, že nedávná zajímavá provozní situace nebyla poslední, a že se náklady ve významnějším počtu na tuto trať zase někdy vrátí.

Další informace

Zájemcům o další informace ohledně odklonové i pravidelné nákladní vozby na trati 180 mohu doporučit článek Honzy Jandy v elektronickém magazínu Provoz 12/2014 vydávaném serverem Lokomotivy.net, který si spolu s ostatními čísly můžete zdarma stáhnout na této stránce. Dále je cenný popisek fotografie „čmeláka“ 771 137 rovněž od Honzy Jandy, kde autor shrnuje všechna nasazení této lokomotivy do traťové služby během jejího působení v Plzni. Máte-li k dispozici další faktické informace nebo zajímavé fotografie týkající se nákladů na domažlické trati, můžete mě na ně upozornit prostřednictvím e-mailu a mohou být případně doplněny i do tohoto článku.

Zdroje: diskusní fórum Plzeňští strojvůdci, diskusní fórum K-report, magazín Provoz 12/2014, vlastní pozorování

Grafikon vlakové dopravy 2014/2015

Publikováno 13.12.2014

udalosti-grafikon

Nový grafikon vlakové dopravy, který vstupuje v platnost v neděli 14.prosince 2014, nepřináší na trati 180 mnoho zásadních změn. U některých osobních vlaků dochází k drobným časovým posunům v řádu jednotek minut a zcela se mění vlaky, které zajíždějí z Plzně až na zastávku Domažlice-město nebo odtud do Plzně vyráží, přičemž dochází k mírnému rozšíření obsluhy této zastávky plzeňskými osobními vlaky oproti předchozímu grafikonu. Stejně jako před rokem byl v novém grafikonu mírně redukován počet krajem objednaných osobních vlaků a tato situace se projeví i na trati 180 v podobě zrušení posledního večerního vlaku (Os7427) z Domažlic do Plzně. Přeshraniční osobní vlaky zůstávají zachovány, k významné redukci spojů ale dochází na odbočné trati 182 Staňkov-Poběžovice, kde je v pracovní dny zcela zrušena osobní doprava v úseku Staňkov - Horšovský Týn.

Zajímavou, avšak víceméně „kosmetickou“ změnou, je převedení dvou dosavadních expresů 356/355 Karel Čapek a 354/357 Franz Kafka do kategorie EuroCity. Jedná se o vlaky řazené z českých vozů, zatímco zbývající dva mezistátní vlaky 351/352 Jan Hus a 353/350 Albert Einstein sestavované z vozů Alex zůstávají v kategorii Expres. Přestože kromě přejmenování vlaků se vlastně nic nemění, jedná se o návrat kategorie EuroCity na trať 180, a to po více jak 13 letech.

Při pohledu do nového grafikonu rovněž na první pohled zaujme výrazný pokles zakreslených nákladní vlaků. Je ale třeba si přiznat, že řada nákladních vlaků zakreslených v minulém grafikonu po většinu roku nejezdila, a že koneckonců nákladní doprava se spíše než grafikonem řídí aktuální provozní potřebou.

Přesuny „brejlovců“

Publikováno 22.11.2014

udalosti-vymena brejlovcu

Na přelomu října a listopadu 2014 proběhly velké změny v diskolaci lokomotiv řady 754 ČD v depu kolejových vozidel Plzeň, které se nedílně odrážejí také na nasazování těchto lokomotiv na klasické soupravy osobních vlaků na trati 180. Pět tradičně plzeňských „brejlovců“ bylo totiž spolu s asi 40 osobními vozy (z nichž minimálně polovina pochází rovněž z DKV Plzeň) pronajato na Slovensko, kde mají vypomáhat se zvládnutím nárůstu počtu cestujících očekávaným v souvislosti se zavedením bezplatné přepravy pro určité skupiny obyvatel. Šlo konkrétně o stroje 754 019, 058, 059 a 060, které v konvoji spolu s osobními vozy opustily Plzeň večer 5.listopadu 2014, o pár dní dříve to byla rovněž samotná lokomotiva 754 029. Všechny lokomotivy pobyly nějaký čas v Brně a 13.11. zamířily ve dvou konvojích na Slovensko - 754 019 a 029 do depa Zvolen a 754 058, 059 a 060 do Prievidzy. V Plzni tak zůstaly z tradičních „bleskových“ lokomotiv jen 754 027 a 057, přičemž v budoucnu je zřejmě doplní v současné době neprovozní ale právě opravovaná 754 024.

Pro vykompenzování úbytku pěti lokomotiv byly naopak do Plzně přediskolovány dva stroje z Moravy. Prvním z nich je původně brněnský celo-červený „rudý ďábel“ 754 066, který do Plzně dorazil již 28.října 2014 a 5.listopadu se poprvé zapojil do vozby na trati 180, když vyrazil z Plzně do Domažlic v čele Os7414. Druhým strojem je 754 063 v klasickém zeleno-šedém nátěru - tento „brejlovec“ dorazil do Plzně z Olomouce, a to až v listopadu, na trati 180 se pak poprvé předvedl 11.11., opět v čele Os7414. Oba stroje jsou v současné době (2. půlka listopadu) nasazovány na trati 180 pravidelně.

brejlovci brejlovci

Zdroje: diskusní fórum Plzeňští strojvůdci, diskusní fórum K-report, Sledování plzeňských 754

Dočasné oživení nákladní dopravy

Publikováno 18.8.2014

udalosti-odklony

V pátek 15.srpna 2014 začala optimalizace traťového úseku Cheb - státní hranice na trati 179 z Chebu do německého Schirndingu, která je součástí třetího tranzitního železničního koridoru. V rámci optimalizace, jejíž ukončení je naplánováno na 22.listopad 2014, má být na této důležité tranzitní trati mimo jiné zvýšena traťová rychlost, elektrizace trati však součástí probíhající optimalizace není. Protože je trať mezi Chebem a Schirndingem jednokolejná, je po dobu optimalizace zavedena nepřetržitá výluka. Osobní vlaky jsou nahrazeny autobusy a nákladní vlaky společnosti ČD Cargo převážející zátěž mezi Českou republikou a Německem musejí být odkláněny přes jiné hraniční přechody. Tím je i hraniční přechod Česká Kubice - Furth im Wald na trati 180, kam se nyní část nákladních vlaků z trati 179 přesunula a výrazně oživila pravidelnou nákladní dopravu mezi Plzní a Německem. Od půli srpna lze tak na trati 180 i přes den vidět a fotografovat například směsky jednotlivých nákladních vozů, kontejnerové vlaky, vlaky převážející automobily, či další případné ucelené soupravy nad rámec pravidelných vlaků mezi Plzní a Furth im Waldem.

Na vozbu těchto vlaků jsou v současné době nasazovány stroje řad 742 a 753.7 plzeňské provozní jednotky SOKV České Budějovice společnosti ČD Cargo. Není ale vyloučeno, že se během trvání odklonů předvedou v čele některých vlaků i stroje jiných řad, například „zamračené“ řady 749, které byly před nedávnem do Plzně poslány, v současné době se však potýkají s mně blíže neznámými provozními problémy.

odklony

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.