Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Aktuality

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Grafikon vlakové dopravy 2017/2018 – dramatické změny

Publikováno 10.12.2017

udalosti-grafikon

Konec kategorie EC, expresní vrstva v dvouhodinovém taktu, nové spěšné a osobní vlaky, hodinové časové posuny u víkendových spojů, zastávky na znamení nebo úplné projíždění některých zastávek. To jsou hlavní z mnoha změn, které přináší na trať 180 nový grafikon vlakové dopravy pro rok 2018. Pokud jste v předchozích letech nové jízdní řády příliš nestudovali a spoléhali jste se, že případné změny budou jen kosmetické, tentokrát by se takový postup vyplatit nemusel. V následujícím textu se podíváme na nejdůležitější změny v osobní dopravě, které na domažlické trati nastávají s příchodem 10.prosince 2017. Pokud však hledáte konkrétní informace o odjezdech vlaků, prostudujte si přímo jízdní řád pro rok 2018.

Dálková osobní doprava

Po dlouhých letech dohadů a ujednání přináší grafikon 2017/2018 konečně slibovaná zlepšení v dálkové dopravě přes hraniční přechod Česká Kubice – Furth im Wald. S novým grafikonem sice z domažlické trati mizí kategorie vlaků EC, celkově však dochází k nárůstu počtu mezistátních vlaků z dosavadních čtyř párů na nových sedm párů, které jsou všechny vedeny v kategorii Ex. Zároveň se upustilo od pojmenování jednotlivých vlaků, takže s názvy Karel Čapek, Franz Kafka, Jan Hus a Albert Einstein se již nesetkáme. Všechny vlaky jsou nyní shodně pojmenovány Západní expres, což však nijak nesouvisí s legendárním Západním expresem z dob komunismu, který spojoval Prahu s Frankfurtem a Paříží.

Proložením dosavadních čtyř párů spojů třemi novými vznikl dvouhodinový takt rychlého spojení Plzně s Domažlicemi, respektive Prahy s Mnichovem. Všechny expresy nově zastavují také ve stanici Holýšov, který tím rovněž získává velmi dobré spojení s Plzní i Domažlicemi. Tuto zastávku umožnily mírné posuny v časových polohách vlaků. Nově se expresy křižují v Domažlicích namísto v České Kubici, a to vždy v celou sudou hodinu. Do Plzně pak přijíždějí 10 minut před lichou hodinou a stejně tak 10 minut po liché hodině odsud vyráží do Domažlic. V úseku Plzeň-Praha tyto vlaky již nezapadají do taktu s ostatními rychlíky, nýbrž tvoří samostatnou expresní vrstvu a celou trasu projíždějí bez zastavení.

Změny nastávají také v řazení souprav. Po dlouhých letech by měly zmizet nevyhovující vozy řady Bm dopravce Die Länderbahn. Všechny vlaky budou nově složeny jak z vozů Českých drah, tak z modernějších německých vozů, které si společnost Die Länderbahn opatřila od mateřské společnosti Ferrovie dello Stato (italské státní dráhy). Vlaky jsou v úseku Plzeň-Schwandorf nadále vedeny lokomotivami řady 223, nově však ve čtyřdenním oběhu (dříve třídenní), přičemž jeden den má lokomotiva prostát v Plzni jako záložní stroj. Jak však ukázal první den nového grafikonu, ne všechny změny nastávají okamžitě. Kritická je zejména ta skutečnost, že dopravce Die Länderbahn zatím nemá dostatek lokomotiv na to, aby mohla ponechat jeden stroj v Plzni jako zálohu. Tento fakt se projevuje prakticky při jakémkoliv zpoždění vlaku z Německa, které se při přepřahání lokomotivy v Plzni automaticky přenáší i na vlak v opačném směru.

K navýšení počtu mezistátních spojů dochází možná trochu nevhodně krátce před započetím rekonstrukčních prací v oblasti přesmyku domažlické trati v Plzni-Skvrňanech. Tato stavba si vyžádá dlouhodobou výluku z Plzně do Vejprnic, takže expresy budou pravděpodobně nahrazeny autobusy v celém úseku (Rokycany/)Plzeň–Domažlice/Schwandorf, jako se to již dělo v minulosti. Navýšení počtu spojů nicméně vychází z dlouhodobých snah jak české, tak i německé strany, a nelze je neustále odkládat. Naopak je dobře, že dochází k posílení významu přechodu Česká Kubice – Furth im Wald, čímž je dále podpořena i dlouhodobá snaha o celkovou rekonstrukci trati a zrychlení železničního spojení Praha–Mnichov.

gvd2018 gvd2018 gvd2018 gvd2018 gvd2018

Regionální osobní doprava

Novinky v dálkové dopravě zapříčinily i většinu z četných změn v dopravě regionální. Ve směru Plzeň–Domažlice vyrážejí nově vlaky z Plzně o osm minut později, tedy zpravidla 18 minut po celé hodině. Častěji však zajíždějí až na zastávku Domažlice-město, i když s mnoha omezeními (pracovní dny, víkendy apod.). Dochází i k dalším změnám, například k posunutí dopoledního vlaku do Domažlic z někdejší jedenácté hodiny na desátou nebo k zavedení několika málo nových spojů Plzeň–Nýřany. Zásadní změnou prošel víkendový jízdní řád. Zatímco dosud odjížděly v sobotu a v neděli vlaky z Plzně vždy po liché hodině, nově vyráží z krajské metropole vždy po sudé hodině, čímž se dostávají do jakéhosi prokladu s mezistátními expresy.

Také v opačném směru se alespoň drobné změny dotkly takřka všech spojů. Úplnou novinkou je spěšný vlak 1859 vyjíždějící v pracovní dny v 6:48 z Domažlic. Bez zastavení projíždí zastávky Milavče, Osvračín, Dolní Kamenice, Tlučná, Vejprnice a Plzeň-Skvrňany a na hlavní plzeňské nádraží dorazí před osmou hodinou. Mezi osmou a třináctou hodinou odjíždějí z Domažlic do Plzně tři osobní vlaky místo původních dvou, což obnáší také nové časové polohy spojů. Přibyly také dva spoje Nýřany–Plzeň a stejně jako v opačném směru dochází k úpravě víkendového provozu – místo půl hodiny po liché odjíždějí nyní vlaky z Domažlic do Plzně zhruba 30 minut po každé sudé hodině. Na větvi Domažlice – Furth im Wald zůstávají zachovány dva páry osobních vlaků Domažlice–Schwandorf, dochází však až k hodinovým časovým posunům u některých vlaků.

Grafikon 2017/2018 zavádí také mnohem větší množství zastávek na znamení než tomu bylo dříve. Zatímco v minulém grafikonu jsme se s nimi setkali prakticky jen v posledním nočním spoji z Plzně, nyní jsou zastávky na znamení běžným jevem prakticky u všech vlaků vedených motorovými jednotkami řady 844. Konkrétně jde o zastávky Hradec u Stoda, Dolní Kamenice, Osvračín a Milavče. Zastávky Osvračín a Milavče mělo přitom podle návrhu grafikonu z června 2017 celkem pět spojů (včetně některých nejfrekventovanějších) dokonce projíždět bez zastavení. Proti tomu se však ve zmíněných obcích zvedla vlna odporu a po zorganizování petičních akcí bylo zastavování většiny vlaků obnoveno. Nakonec tedy Osvračín a Milavče projíždí jen vlak Os 7419. Celkem osm osobních vlaků (čtyři v každém směru) však bez zastavení projíždí zastávku Dolní Kamenice.

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.