Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

žst. Blížejov

blizejov

Stanice Blížejov leží v levotočivém oblouku a je tak jednou ze dvou obloukových stanic na trati (tou druhou je Česká Kubice). Zároveň jde o stanici s nejmenším počtem kolejí, a to tří dopravních a jedné manipulační. Přesto se toto poměrně nedůležité nádraží pyšní jedním významným rekordem, má totiž vůbec nejdelší dopravní koleje na trati mezi Plzní a Furthem - kolej č. 3 má délku přes 800 metrů.

Staniční budova, stojící vpravo od kolejiště, leží v traťovém kilometru 156,960 a je zajímavá tím, že si dodnes udržela svou víceméně původní podobu. Mimo dopravní kancelář a sklad v ní najdeme relativně velkou halu pro cestující přístupnou přes menší čekárnu. V horním patře budovy se nacházejí ubytovací prostory pro zaměstnance. Vedle hlavní budovy stojí ještě zděné záchody, v současné době ale v dosti nevyhovujícím stavu.

Ve stanici se používá zabezpečovací zařízení druhé kategorie, elektromechanické zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly. Dnes je celá ovládána z dopravní kanceláře, v minulosti se však používalo stavědel, která dodnes na obou zhlavích stojí. Zatímco na plzeňském zhlaví stojí velké, věžové stavědlo, na domažlickém zhlaví před silničním přejezdem přetrvalo stavědlo starší a menší, pouze přízemní a patrně také dříve opuštěné.

Kolejiště, jak jsem již uvedl výše, je z větší části umístěno v oblouku, a po obou stranách průjezdné koleje se nachází po jedné dopravní koleji (č.2 a 3). Všechny tři dopravní koleje jsou vybaveny nástupišti a určeny tedy pro všechny vlaky. Z dopravní koleje č.2 odbočuje kousek před výpravní budovou ještě manipulační kolej č.4 a na domažlickém zhlaví na ni navazující kolej 4a, ukončená zarážedlem. V km 156,209-157,219 má kolejiště spád 5 ‰ směrem ke Staňkovu. U manipulační koleje před nádražní budovou stojí nakládací rampa pro vedlejší cihelnu, o něco dále potom dřevěné skladiště a u kusé koleje před zarážedlem vysoký zděný sklad osiv.

Obě skladiště jsou v dnešní době dávno opuštěná a cihelna používá pro přepravu svých výrobků kamiony, takže manipulační kolej 4 je momentálně využita k deponování nepotřebných vozů Es. Nákladní vlaky tedy stanicí pouze projíždějí, vzhledem k příznivé délce kolejí se zde ale také často křižují. Pokud jde o osobní dopravu, tak jako všude jinde na trati zde zastavují veškeré osobní vlaky.

žst. Blížejov na fotomapě serveru Mapy.cz

blizejov blizejov blizejov blizejov blizejov blizejov blizejov blizejov
blizejov

<< zast. Osvračín  |  zast. Milavče >>

© 2007-2024 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.