Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

žst. Domažlice

domazlice

Pokud nepočítám uzlovou železniční stanici Plzeň, jsou Domažlice největší a nejdůležitější stanicí na trati 180. Právě zde se trať z hlediska osobní a částečně i nákladní dopravy dělí na dvě provozní ramena - vytíženější úsek od Plzně, a kratší úsek do České Kubice a německého Furth im Wald, který se vine méně obydleným územím a provoz je zde výrazně slabší. Zatímco v úseku Plzeň-Domažlice je zavedena téměř taktová osobní doprava s hodinovým intervalem, v úseku Domažlice - Furth im Wald ji v současné době obstarávají jen dva páry osobních vlaků. Všechny soupravy osobních vlaků, ať už od Plzně nebo z Německa, se zde tedy otáčejí a vyrážejí odtud na zpáteční cestu, byť některé ještě zajedou na nedalekou zastávku Domažlice-město, která leží ze směru od Plzně až za domažlickou stanicí. Domažlicemi projíždějí pouze mezistátní rychlíky Praha-Mnichov, které zde zároveň (jako v jediné stanici na trati 180) zastavují pro výstup a nástup cestujících. Stanice je také výchozí pro regionální trať 185 do Klatov a Horaždovic-předměstí a 184 do Poběžovice a dále až do Tachova a Plané u Mariánských Lázní, ačkoliv tato trať odbočuje z tratě 180 až odbočkou Pasečnice 5 kilometrů za Domažlicemi. Domažlice jsou uzlovým boem i z hlediska nákladní dopravy, poněvadž je odtud podle potřeby rozvážena do okolních stanic i na stále používané domažlické vlečky zátěž přivezená z plzeňského seřaďovacího nádraží.

Domažlická stanice leží v km 168,066 trati 180. Je rozdělena na dva obvody, a to obvod stanice a obvod odstavného kolejiště. Zabezpečovací zařízení je reléové s číslicovou volbou - třetí kategorie, celá stanice je obsluhována z dopravní kanceláře. Samozřejmostí je staniční rozhlas i informační systém pro zobrazování odjezdů a příjezdů vlaků. Dlouhodobě kritizovanou skutečností je absence moderních nástupišť, stanice má pouze sypaná nástupiště se zpevněnou hranou a s asfaltovým povrchem, pouze mezi kolejemi č.6 a 8 lze mluvit o jakémsi ostrovním násupišti. Příchod na nástupiště je úrovňovými přechody. Nevýhodou stanice je také jeho poloha na předměstí Domažlic, poměrně daleko od centra města. Před nádražní budovou stojí sice autobusové nádraží, nenabízí ale žádné vhodné spojení do centra.

Dominantou nádraží je staniční budova stojící u koleje č.4. Jelikož byla roku 2008 ukončena rekonstrukce celé budovy, nabízí dnes cestujícím příjemné a moderní prostředí. Prostory pro cestující se v rámci rekonstrukce přesunuly do západního traktu budovy, původně používaná východní část zůstala z větší části nevyužita. Mimo prostor čekárny pro cestující a cestovního odbavení se v budově nachází dopravní kancelář, dispečerské pracoviště odkud měla být původně mimo jiné dálkově ovládána stanice Česká Kubice, a pobočka ČD Cargo. U kusé koleje č.4 stojí dnes již nevyužívané skladiště, v jeho blízkosti se pak nalézá volná překládací plocha. Naproti staniční budově mezi kolejemi č.13 a 17 se nachází velká nakládací rampa. Na obou zhlavích stojí malá nepoužívaná stavědla. Jižní prostor stanice u koleje č.13 slouží potřebám údržby a deponování vozidel. Je zde umístěna čerpací stanice pohonných hmot a stojí zde ,,rotunda" o dvou stáních, dříve nezbytná točna však byla dávno odstraněna.

Kolejiště stanice tvoří 10 dopravních kolejí. Koleje č.1, 2, 3, 4, a 6 jsou určeny pro všechny vlaky, č.5, 7, 9 a 11 pro nákladní a lokomotivní vlaky a kolej č.8 pro osobní a lokomotivní vlaky. Dále jsou to manipulační koleje, a to vykládkové a nakládkové 4a, 13, 15, 17 a výtažná kolej Kdyně, koleje pro posun či správkárenskou činnost 15a, 17a a výtažná kolej Č.Kubice. Část kolejiště má sklon 15 ‰ směrem k Radonicím (k Plzni). Odstavné kolejiště je situováno podél trati do 185 Klatov a je tvořeno pěti kolejemi čísel 101, 102, 103, 104 a 105, které slouží k odstavování zejména osobních souprav, mytí vozů a správkárenské činnosti. Odstavné kolejiště má nulový spád kolejí.

Ze stanice vycházejí dnes již jen dvě vlečky. Krátké vlečky Západočeského dřevařského průmyslu a Zemědělského zásobování a nákupu Domažlice nejsou již do stanice napojeny. V provozu tak zůstávají vlečka DOAGRA, která je pokračováním koleje č.19 a slouží více uživatelům, a vlečka firmy Fronk odbočující z koleje 17a. Obě tyto vlečky jsou obsluhovány podle potřeby.

žst. Domažlice na fotomapě serveru Mapy.cz

domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice domazlice
domazlice

Historické fotografie stanice:

ceska kubice

<< výhybna Radonice  |  zast. Domažlice město >>

© 2007-2024 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.