Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

žst. Plzeň hl.n.

plzen

Ve stanici Plzeň hlavní nádraží se samozřejmě odráží význam města jako centra západních Čech. Osobní stanice spolu s nákladním nádražím, odstavnými kolejemi a depem kolejových vozidel tvoří významný železniční uzel, z něhož vychází tratě do šesti směrů - na Prahu, České Budějovice, do Klatov a Železné Rudy, do Žatce, Chebu a do Domažlic a Furth im Waldu. Ani jedna z tratí není nižšího významu než jiná, všechny dohromady tvoří páteřní železniční síť Plzeňského kraje. Popisovat zde celý plzeňský železniční uzel by samozřejmě bylo příliš namáhavé a zdlouhavé, v následujících řádkách se proto zaměřím především na to, co přímo souvisí s tratí 180 do Domažlic.

Zvláštností stanice Plzeň hlavní nádraží je ostrovní umístění mohutné výpravní budovy, která je kromě průčelí ze všech zbylých stran obklopena kolejištěm a nástupišti. Ta jsou obvykle rozdělena na západní a východní část, přičemž západní část stanice leží výrazně výše než okolní terén a kolejiště je zde umístěno na náspech obestavěných kamennými zdmi. Celá stanice je pochopitelně vybavena staničním rozhlasem a vzhledem k tomu, že na čtyřech ze šesti zaústěných tratí je provozována elektrická trakce, je podstatná část stanice elektrifikována.

Stanice leží v kilometru 109,665 trati Plzeň - Domažlice - Furth im Wald, což zní jako nesmysl když zde trať začíná, vysvětlení je však prosté: dodnes se používá kilometráž vázaná k původní České západní dráze, která vycházela z Prahy. Po opuštění osobního nádraží pokračuje trať 180 souběžně s dvoukolejnou tratí do Chebu do zastávky Plzeň - Jižní předměstí, přičemž podchází nadjezd jednokolejné tratě do Klatov. Za Jižním předměstím začíná trať 180 stoupat a pak i ona nadjezdem překoná dvoukolejku do Chebu a pokračuje dále k Domažlicím.

Ve stanici dnes začínají svoji jízdu všechny osobní vlaky směřující do Domažlic, v minulosti však přes Plzeň do Domažlic projížděly přímé osobní vlaky z Prahy. Osobní vlaky na Domažlice byly před započetím rekonstrukčních prací ve stanici obvykle vypravovány ze třetího nástupiště západní části. Zaústění trati do nádraží přitom umožňuje na rozdíl od klatovské trati odjezd ode všech nástupišť stanice. Ve stanici pochopitelně staví mezistátní expresy z Mnichova vedené přes Domažlice a Plzeň do Prahy a zpět. Tyto vlaky zde staví nejen kvůli výstupu a nástupu cestujících, ale také kvůli přepřahu z motorové trakce na elektrickou a naopak. Obvykle přitom využívají prvního a druhého nástupiště.

žst. Plzeň hl.n. na fotomapě serveru Mapy.cz

plzen plzen plzen plzen

Historické fotografie stanice:

plzen

zast. Plzeň-Jižní předměstí >>

© 2007-2024 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.