Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

žst. Vejprnice

vejprnice

Stanice Vejprnice leží v km 117,396 a je první stanicí na trati po vyjetí ze železničního uzlu Plzeň. Ačkoliv jsou Vejprnice relativně velkou obcí, je zde o železniční spojení do Plzně mnohonásobně menší zájem, než o několik kilometrů dále v Nýřanech. Důvodem může být větší vzdálenost nádraží od centra obce a paradoxně také skutečnost, že Vejprnice leží velmi blízko Plzně, takže sem ještě zajíždí autobusová linka městské hromadné dopravy z krajského města.

Stanice je ovládána z dopravní kanceláře umístěné ve staniční budově, a to reléovým staničním zabezpečovacím zařízením třetí kategorie. Stavědlo na plzeňském zhlaví bylo zbouráno roku 2003 při rekonstrukci náspu před stanicí a navazujícího plzeňského zhlaví, které byly vážně poškozeny předchozími povodněmi. Dnes se tedy ve Vejprnicích žádné stavědlo nenachází. Výpravčí má mimo obsluhy stanice na starosti také vyhlašování vlaků staničním rozhlasem. Čekárna pro cestující, výdejna jízdenek i dopravní kancelář jsou umístěny v přízemní budově přiléhající k patrové, obytné části nádražní budovy.

Kolejiště sestává z pěti dopravních kolejí čísel 1,2,3,4 a 6, přičemž koleje 1,2,4 jsou určeny pro všechny vlaky, kolej č.3 pro nákladní a kolej č.6 pro osobní a lokomotivní vlaky. Kusá manipulační kolej č.6a (před rekonstrukcí v roce 2003 napojená i na plzeňské zhlaví) byla v minulosti využívána pro překládku cementu z železničních vozů do zásobníků a odtud posléze do silničních cisteren, které jej odvážely převážně do Německa. Překladiště bylo však zrušeno a zbouráno v roce 1997, poté co bylo obdobné vybudováno v České Kubici, kde se využívá dodnes.

Pokud jde o organizaci provozu, ve stanici staví všechny osobní vlaky, některé z nich se zde i křižují, mezistátní vlaky stanicí pouze projíždějí. V současnosti zde není žádná nakládka, a tak Vejprnicemi projíždějí i nákladní vlaky. Na dlouhé koleje, zejména kolej č.3., se přitom vejdou i nejdelší nákladní soupravy, čehož se využívá pro křižování těchto vlaků s osobní dopravou. V době přestávky ve vozbě autovlaků pak bývá kolej č.3 využita k dlouhodobějšímu odstavení soupravy prázdných plošinových vozů.

žst. Vejprnice na fotomapě serveru Mapy.cz

vejprnice vejprnice vejprnice vejprnice vejprnice vejprnice vejprnice
vejprnice

<< zast. Plzeň-Skvrňany  |  zast. Tlučná >>

© 2007-2024 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.