Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

žst. Furth im Wald

furth im wald

Současný vzhled a využití stanice Furth im Wald

Železniční stanice Furth im Wald (Brod nad Lesy), ležící 6 km za státní hranicí České republiky a Německa, je dnes konečnou stanicí pro regionální vlaky českých i německých železničních dopravců. Na východní zhlaví ústí trať 180 (Plzeň-Domažlice-Furth i/W) a na západní trať v německém jízdním řádu označená jako 811 (Regensburg Hbf. - Furth i/W). Ve stanici rovněž přepřahají lokomotivy většiny průběžných nákladních i jiných mimořádných vlaků (např. VSOE).

Stanice Furth im Wald leží podobně jako stanice Česká Kubice a Blížejov v levotočivém oblouku. Malou odlišností od stanic v ČR je číslování kolejí, neboť v Německu se koleje číslují od staniční budovy. I přesto nalezneme ve stanici kusé koleje označené 111, 112 a 113. První jmenovaná je dopravní kolejí, kde končí a začínají regionální vlaky německé společnosti ve směru Schwandorf (u této koleje je zřízena čerpací stanice pohonných hmot, kde mají povoleno čerpat pouze německé vlaky), zbylé dvě jsou pak manipulační pro odstavování zejména motorových vozů. Nádraží ve Furthu bylo v minulosti velkou stanicí a mělo dokonce své seřadiště. To bylo však z důvodu poklesu zájmu o železniční přepravu zrušeno a koleje se nyní již nevyužívají. Ze stanice odbočuje v km 189,9 dnes již málo využívaná vlečka do místního podniku Semex, který se zabývá prodejem osobních automobilů.

Nabídky vlaků a odhlášky mezi výpravčími stanic Furth im Wald a Česká Kubice jsou prováděny telefonicky v českém jazyce, komunikace mezi vlakovou a strojovou četou by měla probíhat v němčině. Pro snadnější komunikaci jezdí na nákladních vlacích společně se strojvedoucími v denních hodinách tzv. agenti, kteří dříve sídlili ve staniční budově. Agenti dále pomáhají se zkouškou brzdy a podobnými nutnými úkony. V nočních hodinách jejich práci nahrazují strojvedoucí, kteří mají službu na noční záloze v Domažlicích.

Původní staniční budova (na fotografii) je v soukromých rukou a od 31.5.2010 5:30 se stanice ovládá z nového pracoviště umístěného v km 190,565. Tam bylo ovládání přepojeno po rekonstrukci stanice, která proběhla na jaře 2010. Současně je z nového pracoviště dálkově ovládána i dvoukolejná stanice Arnschwang, která má podobné uspořádání jako radonická výhybna, jen v první koleji má nástupiště. Až do jara 2010 měla stanice všechna návěstidla na obou zhlavích mechanická, byla to tak poslední stanice na trati, kde se s nimi šlo setkat. Během rekonstrukce byla ale všechna odstraněna a nahrazena novými – světelnými. Protože je stanice v oblouku, jsou u kolejí číslo 3-8 zřízena opakovací návěstidla. Dříve bylo možno odjíždět do České Kubice ze všech dopravních kolejí, během rekonstrukce byly však v kolejích 3, 6 a 8 zřízeny pouze světelné uzávěry koleje. Na tyto koleje lze vjíždět z obou směrů, odjíždět však pouze směrem do Bavorska, posun po těchto kolejích je pak prováděn neomezeně. Odjezd vlaku se provádí postavením hlavního návěstidla, u vlaků osobní přepravy navíc návěstí „Souhlas k odjezdu“.

Do železniční stanice zajíždí na osobních vlacích Domažlice–Furth im Wald motorové vozy řady 810 ČD, na vlacích od Schwandorfu pak vlaky společnosti DB a Oberpfalzbahn (jednotky RegioShuttle RS1). Rychlíky Praha – Nürnberg/München jsou vedeny hnacím vozidlem řady 223 „Herkules“ německé společnosti Arriva. To se možná v budoucnosti stane minulostí, neboť není jasné, zda její nynější vlastník (společnost DB) bude mít zájem s těmito lokomotivami na české území zajíždět. V tom případě by byla naděje, že se na mezinárodní rychlíky (v JŘ 2010-11 kategorie Ex) vrátí éra ,,Brejlovců“ (řady 754). Během Chodských slavností v Domažlicích a slavností Skolení draka (Drachenstich) zavítá navíc do Furthu na zvláštních osobních vlacích parní lokomotiva 475.111 „Šlechtična“ a pravidelné osobní vlaky do Domažlic jsou posíleny o jeden vůz řady 010.

Vcelku exotickou událost zažila tato trať v roce 1929, kdy zde na své cestě z Mnichova do Prahy nocoval ve zvláštním vlaku egyptský král Faruk.
Roku 1939 projely po trati 180 tři transporty organizované sirem Nicolasem Wintonem, během nichž bylo přepraveno do bezpečí 669 převážně židovských dětí.
V roce 1949 byl přes Domažlice a Furth im Wald veden železniční odsun Němců z Československa. V 593 vlacích bylo odsunuto 679 356 osob německé národnosti.
V roce 1970 se v železniční stanici Furth im Wald stala velká železniční nehoda. Do stojící řady vozů najel směrem od České Kubice rychlostí přes 100 km/h nákladní vlak. Lokomotiva byla zdemolována a vyšinulo třicet vozů. Na tři dny se v železniční stanici zastavil veškerý provoz. Důvodem byla špatně provedená zkouška brzdy v pohraniční stanici Česká Kubice. Vlak vezl strojvedoucí Jiří Sloup.
V roce 1980 definitivně skončil na trati do Domažlic provoz parní trakce.
V roce 1985 přijel do Furthu z Plzně historický vlak, který připomínal 125. výročí zahájení provozu na trati z Plzně do Furthu im Wald. Do Furthu přijel v čele s lokomotivou 498.022 „Albatros“ a zpět vlak odvezla lokomotiva 387.043 „Mikádo“. Jízdy vlaku se zúčastnil také tehdejší ministr dopravy V.Blažek.

Autor textu: Jiří Pekárek

furth im wald furth im wald furth im wald furth im wald furth im wald
furth im wald

<< žst. Česká Kubice

© 2007-2024 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.