Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

žst. Česká Kubice

ceska kubice

Současný vzhled a využití stanice Česká Kubice

Stanice Česká Kubice je v současné době nejmodernější stanicí na celé trati 180. Za kompletní rekonstrukci, kterou prošla v období od 15.6.2008 do 18.6.2009, vděčí zřejmě především své poloze - je totiž poslední zastávkou na českém území, respektive první zastávkou ve směru z Německa. A právě myšlenka ,,důstojného vstupu do ČR" stála zřejmě mimo jiné za celou nákladnou rekonstrukcí této jinak poměrně málo využívané stanice. A teď již konkrétnější informace: Stanice Česká Kubice leží ve dvou protisměrných obloucích, téměř přesně 5 km před železničním hraničním přechodem trati 180. Vzhledem k řídkému osídlení celé této pohraniční oblasti a ke vzdálenosti nádraží od centra České Kubice je zde velmi malý pohyb cestujících. O frekvenci cestujících svědčí i skutečnost, že všechny vlaky z Domažlic do Furthu im Wald jsou vedeny v režii motorového vozu řady 810.

Poloha stanice je udávána v traťovém kilometru 179,148. Zatímco před rekonstrukcí byla ke stavění vlakové cesty používána stavědla na obou zhlavích, dnes je stanice ovládána z dopravní kanceláře ve výpravní budově pomocí počítačového zabezpečovacího zařízení ESA 11. Bohužel se tak nenaplnila původní myšlenka, že bude stanice po rekonstrukci ovládána dálkově z Domažlic, údajně proto, že položení optického kabelu by bylo příliš nákladné.

Kromě výpravní budovy, které se rekonstrukce stanice nedotkal (a snad je to dobře), stojí ve stanici kromě malého skladiště také překladiště cementu, sestávající ze dvou velkokapacitních zásobníků. Ty jsou plněny cementem dovezeným z česka v železničních vozech, a následně se jím plní kamiony, které ho převážejí přes hranice. Celý tento postup je totiž levnější, než převážet cement přes hranice po železnici. Jak jsem již psal, na obou zhlavích stávala také stavědla, ta však byla po rekonstrukci nemilosrdně zbourána. Přes ,,německé" zhlaví se pak klene kamenný silniční viadukt.

Kolejiště stanice tvoří dnes 5 dopravních kolejí čísel 1, 2, 3, 5 a 7. Je to o jednu dopravní kolej méně, než před rekonstrukcí, při ní byla totiž zřejmě z důvodu přebytečné kapacity stanice a kvůli potřebě výstavby nového ostrovního nástupiště právě jedna kolej snesena. Koleje č.1 a 2 jsou rozděleny cestovními návěstidly, neboť u nich stojí vzájemně v odlišné poloze veskrze moderní nástupiště - jedno ostrovní (u koleje č.1), druhé přilehlé k výpravní budově (u koleje č.2). Kromě dopravních kolejí má stanice také jednu kolej manipulační - kolej č. 4. Právě u ní stojí skladiště a překladiště cementu a většinou na ní tedy stojí několik vozů pro přepravu cementu.

Ve stanici staví všechny osobní vlaky z Domažlic do Furthu a zpět, tvořené vozem řady 810. Vzhledem k taktu rychlíkových souprav právě na tuto stanici vychází také čtyřikrát denně křižování rychlíků - jeden z nich tu proto vždy staví, ale jen z dopravních důvodů. Také přepřahání lokomotiv v době vedení rychlíků ,,brejlovci" řady 754 se dělo ve Furthu im Wald. Zajímavá je situace u nákladních vlaků. Vlaky provozované společností ČD Cargo přepřahají obvykle ve Furthu im Wald a v České Kubici tak občas pouze čekají, než začne německá strana ,,brát". Opačná situace panuje obvykle u soukromých dopravců, jejichž nákladní vlaky obvykle mění lokomotivu právě v České Kubici. Snad nemají jejich lokomotivy povolen přechod na DB.

Žst Česká Kubice na fotomapě serveru Mapy.cz

ceska kubice ceska kubice ceska kubice ceska kubice ceska kubice ceska kubice ceska kubice
ceska kubice

Porovnání některých míst před a po rekonstrukci

ceska kubice ceska kubice ceska kubice ceska kubice

Historické fotografie stanice:

ceska kubice

<< zast. Babylon  |  žst. Furth im Wald >>

© 2007-2024 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.