Železniční trať 180: Plzeň – Domažlice – Furth im Wald

hlavicka, logo

Rekonstrukce trati

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

Opravy a rekonstrukce trati v roce 2011

Publikováno 31.12.2011

Je zde konec roku 2011 a tedy pravý čas připomenout opravy a rekonstrukce, které byly v uplynulém roce na trati 180 provedeny. Nešlo tentokrát o žádné mohutné akce, jakými byly v minulosti optimalizace úseku Staňkov-Blížejov nebo rekonstrukce stanice Česká Kubice, proběhlo ale několik nezanedbatelných úprav o kterých by byla škoda se nezmínit. Zřejmě nejsledovanější akcí - alespoň mezi příznivci železniční dopravy - bylo odstranění posledních funkčních mechanických závor trati 180 na plzeňském zhlaví holýšovské stanice a jejich nahrazení moderním přejezdovým zabezpečovacím zařízením se světelnou signalizací. Přípravné práce na tuto smutnou akci probíhaly již od července, samotná rekonstrukce přejezdu pak proběhla během výluky v úseku Stod-Holýšov v druhé půli října. Došlo nejen k výměně mechanických závor za blikající výstražné zařízení, ale také k celkové rekonstrukci přejezdové konstrukce.

Ke stopadesátému výročí zahájení provozu dostala trať 180 s trochou nadsázky od SŽDC malý dárek v podobě výměny pražců a kolejnic určitých kolejí ve stanicích Vejprnice, Nýřany, Staňkov a Domažlice a ve staničním úseku Blížejov-výhybna Radonice. První fáze výměny pražců byla naplánována na časové rozpětí 12.srpna - 30.listopadu. Během ní došlo k výměně rozpadajících se pražců koleje č.3 ve Vejprnicích, k výměně pražců a úpravě podloží pod několika výhybkami na plzeňském zhlaví a pod kolejemi č.4 a 6 ve stanici Nýřany a k celkové výměně pražců a kolejnic a úpravě podloží pod průjezdnou kolejí ve Staňkově včetně drobných oprav nástupišť. Opravy si vynutily jen krátká omezení v železniční dopravě, v případě Staňkova pak přeložení křižování osobních vlaků do okolních stanic. V další fázi došlo na traťový úsek Blížejov-výhybna Radonice. Tentokrát si opravy vyžádaly před i po hlavní akci určitá omezení provozu, během samotné opravy koleje pak několikadenní nepřetržitou výluku. Došlo nejen na úpravu podloží, kompletní výměnu pražců a kolejnic a nové zaštěrkování, ale také na důkladnou opravu dvou propustků poblíž obce Nahošice. Po dokončení prací mohla být v tomto úseku konečně odstraněna pomalá jízda, která zde kvůli špatnému stavu tratě zpomalovala veškeré vlaky po dobu několika měsíců. Nakonec došlo v časovém intervalu 27.října-5.prosince k výměně pražců a kolejnic v části koleje č.5 ve Staňkově a pod některými výhybkami v žst. Domažlice.

opravy_11 opravy_11 opravy_11 opravy_11 opravy_11 opravy_11 opravy_11 opravy_11

Články z roku: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |

© 2007-2021 Tomáš Richtr

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 px a vyšší.